KOLÁŘ, Jan and Jiří KALA. Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic aneb poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě (A Corded Ware culture grave in Brankovice. Notes on secondary mortuary activities in the Late Eneolithic in Moravia). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. M17, p. 255-269. ISSN 1211-6327.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic aneb poznámky k sekundárním pohřebním aktivitám v pozdním eneolitu na Moravě
Name (in English) A Corded Ware culture grave in Brankovice. Notes on secondary mortuary activities in the Late Eneolithic in Moravia
Authors KOLÁŘ, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří KALA (203 Czech Republic).
Edition Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6327.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00058658
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Late Eneolithic; Corded Ware culture; burial rite; secondary mortuary practices
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 10. 4. 2013 21:41.
Abstract
Tato práce zpřístupňuje odborné veřejnosti nově prozkoumaný hrob kultury se šňůrovou keramikou z Brankovic, ve kterém byl pozorován a dobře zdokumentován průběh sekundární manipulace. V další části práce jsou diskutovány některé otázky a problémy specifické pro studium vícefázového pohřebního ritu a zejména sekundárních pohřebních manipulací. Pro pozdní eneolit je známo poměrně velké množství hrobů takto druhotně otevřených a je možno uvažovat o několika interpretačních modelech.
Abstract (in English)
This article describes a grave from the Corded Ware Culture excavated in Brankovice in 2007, on which a secondary manipulation has been well-observed and documented. In a further part of the paper some questions and problems connected closely to the multi-phase burial rite and especially secondary mortuary practices are discussed. Based on a significant number of such graves in Moravia from the Late Eneolithic, several possible interpretive models of these practices can be considered.
Links
GD404/09/H020, research and development projectName: Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II
Investor: Czech Science Foundation, Moravian-Silesian School of Archeological Doctorate Studies II
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:45