KUBIATKO, Milan. Vnímanie fyziky žiakmi základných škôl so zameraním na vplyv genderu a ročníka. Technológia vzdelávania (Slovenský učiteľ). 2013, roč. 21, č. 2, s. 3-14. ISSN 1338-1202.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vnímanie fyziky žiakmi základných škôl so zameraním na vplyv genderu a ročníka
Název anglicky The lower secondary school pupils perception of physics with the focus on the influence of gender and year of study
Autoři KUBIATKO, Milan.
Vydání Technológia vzdelávania (Slovenský učiteľ), 2013, 1338-1202.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky dotazník; gender; postoje k fyzice; ročník; žáci základních škol
Klíčová slova anglicky questionnaire; gender; attitudes toward physics; year of study; lower secondary school pupils
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312. Změněno: 6. 4. 2013 16:46.
Anotace
Predkladaná štúdia si dala za hlavný cieľ zistiť postoje českých žiakov druhého stupňa základných škôl k vyučovaciemu predmetu fyzika. Okrem toho bol skúmaný vplyv genderu a navštevovaného ročníka na úroveň postojov k fyzike. Výskumnú vzorku tvorilo 390 žiakov. Počet respondentov v jednotlivých ročníkoch bol približne vyrovnaný, najviac bolo z deviateho ročníka (n = 105), najmenej z ôsmeho (n = 88), potom zo šiesteho bolo 93 žiakov a zvyšok tvorili respondenti zo siedmeho ročníka (n = 104). Počet chlapcov bol o málo vyšší (n = 205), než počet dievčat (n = 185). Ako výskumný nástroj slúžil dotazník s 25 škálovanými položkami, ktoré boli rozdelené použitím faktorovej analýzy do 4 kategórií: 1. Budúci život a fyzika; 2. Fyzikálne experimenty; 3. Záujem o fyziku; 4. Význam fyziky. Na stanovenie rozdielov medzi skupinami premenných bola použitá analýza rozptylu (ANOVA). Chlapci dosiahli pozitívnejší postoj k fyzike ako dievčatá. Najvyššie skóre dosiahli žiaci šiesteho ročníka a najnižšie žiaci siedmeho ročníka.
Anotace anglicky
The main aim of the study is find out Czech lower secondary school pupils attitudes toward physics as a school subject. Next, the influence of gender and year of study was investigated. The sample size was created by 390 pupils. The number of respondents from the grades was approximately similar, the higher number was from 9th year of study (n = 105), the lowest one from 8th year of study (n = 88), from the 6th were 93 pupils and rest was from 7th (n = 104). The number of boys was 205, the rest was girls (n = 185). The questionnaire with 25 scaled items was as research tool, the items were divided into four categories by the using of factor analysis: 1. Future life and physics; 2. Physical experiments; 3. The interest in physics; 4. The relevance of physics. The analysis of variance (ANOVA) was used for the determination of differences among groups. The boys hag got the more positive attitudes toward physics in comparison with girls. The highest score achieved the pupils from the 6th year of study and the lowest one pupils from the 7th year of study.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf   Verze souboru Kubiatko, M. 6. 4. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf?info
Vloženo
So 6. 4. 2013 16:46

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., učo 108312
Atributy
 

vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
434,3 KB
Hash md5
a78c9d98feffb2b52f06ee506cc503d0
Vloženo
So 6. 4. 2013 16:46

vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1094904/vnimanie_fyziky_ziakmi_zs_so_zameranim_na_vplyv_genderu_a_rocnika.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
37,1 KB
Hash md5
90eaed0c4f82560ba0705e4ce19298c1
Vloženo
So 6. 4. 2013 16:47
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 12. 8. 2022 17:54