SOROKOVÁ, Michala. Návrh na vstup do řízení jako zneužití práva – lze se bránit vyhýbání povinnosti žalobce na náhradu nákladů řízení? (Procedural succession right misused by plaintiffs – is there a way how to prevent the avoidance of the liability for the reimbursement of the costs?). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2012, vol. 20, No 2, p. 39-48. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Návrh na vstup do řízení jako zneužití práva – lze se bránit vyhýbání povinnosti žalobce na náhradu nákladů řízení?
Name (in English) Procedural succession right misused by plaintiffs – is there a way how to prevent the avoidance of the liability for the reimbursement of the costs?
Authors SOROKOVÁ, Michala (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. 2012, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00081862
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) procesní nástupnictví, singulární sukcese, náhrada nákladů řízení, zneužití práva
Keywords in English procedural successorship; reimbursement of the costs in civil contentious proceedings; misconduct; plaintiffs
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 8. 4. 2016 15:54.
Abstract
Česká právní úprava ani judikatura neposkytují žalovanému dostatečně efektivní nástroj obrany proti zneužití práva na vstup do řízení nového žalobce, kdy hlavním cílem takového procesního kroku je vyhnutí se povinnosti původního žalobce k náhradě nákladů řízení ve sporu později úspěšné protistrany. Stojí proto za úvahu blíže se zamyslet nad možnostmi, jak se proti tomuto šikanóznímu jednání bránit.
Abstract (in English)
When the expected result of the judicial proceedings seems to be negative, the plaintiffs in some cases apply for a procedural succession right, which could be a target of a legal misuse. The aim of the legal misuse of the analysed legal institute is to avoid the duty of the unsuccessful litigant of the trial to pay the reimbursement of the costs to the winning party. This paper examines the possibilities how to prevent this kind of misconduct.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:17