VÁLEK, Jan, Renáta BEDNÁROVÁ a Petr SLÁDEK. Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky. In Novotná, Jiřina. Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2012. s. 136-146. ISBN 978-80-210-6148-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky
Název česky Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky
Název anglicky Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics
Autoři VÁLEK, Jan, Renáta BEDNÁROVÁ a Petr SLÁDEK.
Vydání 1. vyd. Brno, Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics, od s. 136-146, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6148-4
Klíčová slova česky dynamické modelování; graf; ICT výuka
Klíčová slova anglicky dynamic modeling; graph; ICT teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 8. 4. 2013 22:14.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na použití dynamických modelů popisujících známé situace zanesené do grafů. Naše studie je založena na pozorování žáků během výuky fyziky na základních školách. Naše výsledky z výzkumu ukazují, že kombinovaný přístup výuky prohlubuje zájem o přírodní vědy. Tento přístup může nahradit nedostatečný matematický aparát potřebný k řešení studované problematiky. Navíc, je nezávisle na žákově analytickém a logickém myšlení posílena schopnost zjišťování fyzikálních základů procesů a jevů, které žáci znají z každodenního života.
Anotace anglicky
The paper is focused on the use of dynamic models describing known situations presented on the graph. Our study is based on observation of students during the teaching physics at primary schools. Our findings of research show that the combined approaches of teaching awake a deeper interest. This approach can substitute the lack of mathematical apparatus needed to solve the studied problems. Moreover, the student’s independent analytical and logical thinking is strengthened especially by detection of physical fundaments of processes and phenomena that students know from everyday life.
Návaznosti
MUNI/B/0888/2011, interní kód MUNázev: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Akronym: CYKO 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
valek_bednarova_sladek_Grafy_a_dynamicke_modelovani_pouzivane_jako_motivacni_nastroj_ve_vyucovani_fyziky.pdf   Verze souboru Válek, J. 8. 4. 2013

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Renáta Bednárová, učo 104802
  • osoba doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., učo 1617
  • osoba PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 21. 9. 2021 23:35