VÁLEK, Jan, Renáta BEDNÁROVÁ and Petr SLÁDEK. Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky (Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics). In Novotná, Jiřina. Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2012. p. 136-146. ISBN 978-80-210-6148-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky
Name in Czech Grafy a dynamické modelování používané jako motivační nástroj ve vyučování fyziky
Name (in English) Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics
Authors VÁLEK, Jan, Renáta BEDNÁROVÁ and Petr SLÁDEK.
Edition 1. vyd. Brno, Graphs and dynamic modeling using as a motivating tool in teaching physics, p. 136-146, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6148-4
Keywords (in Czech) dynamické modelování; graf; ICT výuka
Keywords in English dynamic modeling; graph; ICT teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 8. 4. 2013 22:14.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na použití dynamických modelů popisujících známé situace zanesené do grafů. Naše studie je založena na pozorování žáků během výuky fyziky na základních školách. Naše výsledky z výzkumu ukazují, že kombinovaný přístup výuky prohlubuje zájem o přírodní vědy. Tento přístup může nahradit nedostatečný matematický aparát potřebný k řešení studované problematiky. Navíc, je nezávisle na žákově analytickém a logickém myšlení posílena schopnost zjišťování fyzikálních základů procesů a jevů, které žáci znají z každodenního života.
Abstract (in English)
The paper is focused on the use of dynamic models describing known situations presented on the graph. Our study is based on observation of students during the teaching physics at primary schools. Our findings of research show that the combined approaches of teaching awake a deeper interest. This approach can substitute the lack of mathematical apparatus needed to solve the studied problems. Moreover, the student’s independent analytical and logical thinking is strengthened especially by detection of physical fundaments of processes and phenomena that students know from everyday life.
Links
MUNI/B/0888/2011, interní kód MUName: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Acronym: CYKO 2012)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:23