VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 s. ISBN 978-80-210-6134-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders
Autoři VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA.
Vydání 1. vyd. Brno, 193 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6134-7
Klíčová slova česky porucha chování, problémové chování, dítě v riziku, podpora, posilování, informovaná intervence, výzkum, potřeba, inkluze, učení, vzdělávání, výchova
Klíčová slova anglicky conduct disorder, behavioural difficulties, At-risk child, support, empowerment, informed intervention, research, need, inclusion, eduaction, teaching
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 14:20.
Anotace česky
Monografie prezentuje vybrané výstupy výzkumů realizovaných ve VZ „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ (MSM0021622443). Základním cílem bylo analyzovat specifika edukačních potřeb dětí/žáků v riziku problémů/poruch chování a vymezit základní strategie podpory/intervence. Specifika edukačních strategií v rámci teorie intervenčních strategií 3P (Vojtová, Červenka 2011) reflektují témata kapitol: 1. specifické potřeby edukace/podpory/intervence, 2. interpretace teoretických konceptů inkluzi podporujících edukačních strategií, 3. specifika potřeb v edukaci/intervenci ve školním/školském prostředí. Kapitoly spojuje inkluzivní/podporující přístup autorů, zaměření na procesy prevence/posilování/zvládání problematických projevů v chování dětí.
Anotace anglicky
The monograph presents selected outcomes gained within the research project Special needs of pupils in the context of the Framework Educational Programme for Elementary Education (MSM0021622443). The main goal is to analyze features of educational needs of children at risk for behavioural problems/disorders and to develop fundamental supportive/ intervention strategies in this field. The “3P theory” of intervention strategies (Vojtová, Červenka 2011) is reflected by themes of three main chapters: features in education/support/intervention processes, theoretical concepts of educational strategies that encourage inclusion, specific features of current needs in the processes within school/educational environment.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 04:54