VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 193 pp. ISBN 978-80-210-6134-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk and with behavioural disorders
Authors VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA.
Edition 1. vyd. Brno, 193 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-6134-7
Keywords (in Czech) porucha chování, problémové chování, dítě v riziku, podpora, posilování, informovaná intervence, výzkum, potřeba, inkluze, učení, vzdělávání, výchova
Keywords in English conduct disorder, behavioural difficulties, At-risk child, support, empowerment, informed intervention, research, need, inclusion, eduaction, teaching
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9/4/2013 14:20.
Abstract (in Czech)
Monografie prezentuje vybrané výstupy výzkumů realizovaných ve VZ „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“ (MSM0021622443). Základním cílem bylo analyzovat specifika edukačních potřeb dětí/žáků v riziku problémů/poruch chování a vymezit základní strategie podpory/intervence. Specifika edukačních strategií v rámci teorie intervenčních strategií 3P (Vojtová, Červenka 2011) reflektují témata kapitol: 1. specifické potřeby edukace/podpory/intervence, 2. interpretace teoretických konceptů inkluzi podporujících edukačních strategií, 3. specifika potřeb v edukaci/intervenci ve školním/školském prostředí. Kapitoly spojuje inkluzivní/podporující přístup autorů, zaměření na procesy prevence/posilování/zvládání problematických projevů v chování dětí.
Abstract (in English)
The monograph presents selected outcomes gained within the research project Special needs of pupils in the context of the Framework Educational Programme for Elementary Education (MSM0021622443). The main goal is to analyze features of educational needs of children at risk for behavioural problems/disorders and to develop fundamental supportive/ intervention strategies in this field. The “3P theory” of intervention strategies (Vojtová, Červenka 2011) is reflected by themes of three main chapters: features in education/support/intervention processes, theoretical concepts of educational strategies that encourage inclusion, specific features of current needs in the processes within school/educational environment.
PrintDisplayed: 17/1/2022 00:10