Informační systém MU
KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo (Sport and Law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 316 pp. ISBN 978-80-210-6040-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sport a právo
Name (in English) Sport and Law
Authors KUBÍČEK, Jiří.
Edition 1. vyd. Brno, 316 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-6040-1
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9/4/2013 16:21.
Abstract
Sport, pozoruhodný fenomén posledních dvou století, je mnohostranně propojen se všemi složkami společenského života. S právem ve sportu je spojena široká problematika, jako jsou rozhodnutí Evropského soudního dvora s dopadem na sport, vztah mezinárodních asociací k právním systémům jednotlivých států, trestněprávní odpovědnost sportovců, postavení profesionálů, zdanění sportovních podniků, právní postavení klubů jako specifických jednotek spolkové činnosti. Autor skript je zkušeným odborníkem na poli sportovním i právním. Na Palackého univerzitě v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně přednáší předměty Základy práva, Sport a právo či Právní a sociální aspekty sportu a práva.
Abstract (in English)
Sport, a unique phenomenon of the last two centuries, is multilaterally connected with all levels of a social life. Law in sports is an issue widespreadly influencing modern societies. The textbook touches judicacy of European court, relation of international associations to particular law systems of European states, criminal responsibility of sportsmen, status of profesional sportsmen, taxing of sport events, or position of sport clubs in the field of legal system. The author of this textbook is experienced both in sports and advocacy, on top of that he gives lectures at Brno and Olomouc Universities.
Displayed: 5/6/2020 21:34