KUBÍČEK, Jiří. Sport a právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 316 s. ISBN 978-80-210-6040-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sport a právo
Název anglicky Sport and Law
Autoři KUBÍČEK, Jiří.
Vydání 1. vyd. Brno, 316 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-6040-1
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 16:21.
Anotace
Sport, pozoruhodný fenomén posledních dvou století, je mnohostranně propojen se všemi složkami společenského života. S právem ve sportu je spojena široká problematika, jako jsou rozhodnutí Evropského soudního dvora s dopadem na sport, vztah mezinárodních asociací k právním systémům jednotlivých států, trestněprávní odpovědnost sportovců, postavení profesionálů, zdanění sportovních podniků, právní postavení klubů jako specifických jednotek spolkové činnosti. Autor skript je zkušeným odborníkem na poli sportovním i právním. Na Palackého univerzitě v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně přednáší předměty Základy práva, Sport a právo či Právní a sociální aspekty sportu a práva.
Anotace anglicky
Sport, a unique phenomenon of the last two centuries, is multilaterally connected with all levels of a social life. Law in sports is an issue widespreadly influencing modern societies. The textbook touches judicacy of European court, relation of international associations to particular law systems of European states, criminal responsibility of sportsmen, status of profesional sportsmen, taxing of sport events, or position of sport clubs in the field of legal system. The author of this textbook is experienced both in sports and advocacy, on top of that he gives lectures at Brno and Olomouc Universities.
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2020 07:09