KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí.
Name (in English) Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.
Authors KOVÁŘ, Josef Jan.
Edition Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) Mstěnice; středověk; vesnice; hrádek; tvrz, archeologie; výzkum; Morava
Keywords in English Mstěnice; Middle Age; village; castle; keep; archaeology; excavation; Moravia
Tags Archaeology, castellology, excavation, fortification, medieval archaeology, Middle Age, popularisation
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, učo 41742. Changed: 10. 4. 2013 14:58.
Abstract
Přednáška o historii a archeologickém výzkumu zaniklé středověké vsi Mstěnice, okres Třebíč, který byl prováděn Moravským zemským muzeem v Brně od roku 1960.
Abstract (in English)
Lecture on history and archaeological excavation of deserted medieval village of Mstěnice, Třebíč District, which was conducted by Moravian Land Museum in Brno since 1960.
PrintDisplayed: 29. 11. 2021 01:04