KUBA, Robert. Nové léky v terapii epilepsie (New drugs in the treatment of epilepsy). Remedia. Praha, 2012, vol. 22, No 3, p. 206-210. ISSN 0862-8947.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nové léky v terapii epilepsie
Name (in English) New drugs in the treatment of epilepsy
Authors KUBA, Robert (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Remedia, Praha, 2012, 0862-8947.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00064705
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) klasická antiepileptika; nová antiepileptika; farmakorezistence; epilepsie
Keywords in English conventional antiepileptics; new antiepileptic drugs; pharmacoresistance; epilepsy
Tags ok, rivok
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 11. 4. 2013 09:45.
Abstract
Souhrnný článek se zabývá současným postavením nových antiepileptik se zaměřením na ta, která byla zavedena do klinické praxe v posledních pěti letech, a krátce představuje léky, které jsou již v poslední fázi vývoje a lze je v nejbližší době v klinické praxi očekávat.
Abstract (in English)
This review article discusses the current status of new antiepileptic drugs with the focus on those that have been introduced into clinical practice in the past five years, and briefly presents drugs that are already in the final stage of development and can soon be expected in clinical practice.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 1. 12. 2022 04:12