PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ, Jan HODICKÝ a Ladislav HAVELKA. Metodika pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS
Název česky Metodika pro vizualizaci taktických dat ve 3D pro OTS VŘ PozS
Název anglicky The methodology for the visualization of tactical data in 3D for GF TCCS
Autoři PŘENOSIL, Václav, Petr FRANTIŠ, Jan HODICKÝ a Ladislav HAVELKA.
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky 3D vizualizace (třírozměrná vizualizace); OTS VŘ PozS (operačně taktický systém velení a řízení pozemních sil); NET (Network Enable Capability); APP-6 (norma Military Symbols for Land Based Systems); NMSG (NATO Modeling and Simulation Group of the Science and Technology Organization); SOA (Service Oriented Architecture); NVG (NATO Vector Graphics)
Klíčová slova anglicky 3D visualization; operational tactical command and control of ground forces; Network Enable Capability; APP-6 (Standard Military Symbols for Land Based Systems); NMSG; SOA; NVG (NATO Vector Graphics)
Technické parametry Metodika umožňuje efektivně používat výsledky projektu VIZUALIZACE v praktickém využití. Odpovídá soudobým požadavkům na vedení operací a je definována pro využití na štábech prioritně využívající ASVŘ, tedy pro prapor, brigádu nebo jejich ekvivalenty – úkolová uskupení. Systém lze úspěšně aplikovat i na úrovni roty nebo rotního úkolového uskupení. Praktické využití nelze omezovat jen na činnost štábu, času a kvality personálu, ale je přímo závislé na kvalitě terénních databázích a technickém vybavení míst velení. Zobrazení taktických dat je zpracováno flexibilně, což znamená, že uživatel si vybere, která data a v kterém okamžiku požaduje jejich zobrazení. Prioritně, se zobrazují hlavní taktická data a další podle účelu zobrazení.
Štítky Military Training
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Změněno: 9. 4. 2014 13:31.
Anotace
Metodika je jedním z výstupů projektu obranného výzkumu VIZUALIZACE. Je zpracována za účelem objasnění praktického využití vizualizačního systému pro 3D zobrazení taktických dat a vysvětlení principu vytvoření 3D zobrazení v OTS VŘ PozS. Tento nový modul systému velení a řízení je převážně určen pro velitele a štáby taktického stupně velení. Uživatelem může být každý, kdo s tímto systémem pracuje v celé šíři jeho možností. Prioritně, je jeho využití v procesu plánování a řízení operací. Všeobecně, účelem použití taktických značek (symbolů) je sdělovat informace o objektech v prostoru vedení bojové činnosti a definovat jejich vlastnosti nebo charakter činnosti. Vizualizace taktických dat ve 3D má velmi podobný účel, a to sdělovat dané informace o objektech ve 3D prostředí a tím zabezpečit prostorovou vizualizaci předpokládané (nebo probíhající) činnosti v závislosti na časových aspektech prováděné operace. Proto metodika vymezuje i obecné taktické a technické požadavky pro tvorbu a použití vizualizačního systému 3D.
Anotace anglicky
The methodology is one of the outputs of defense research project VISUALIZATION. It is processed in order to clarify the practical use visualization system for 3D display tactical data and explain the principle of the creation of 3D visualization in GF TCCS. This new module command and control system is mainly designed for commanders and staffs the tactical level of command. A user can be anyone who works with this system in the whole range of possibilities. Priority is uses in the process of planning and operations management. Generally, the purpose of using tactical marks (symbols) is to communicate information about objects in space conducting combat operations and define their characteristics or nature of the activity. Tactical data visualization in 3D is very similar purpose, namely to communicate the information about the objects in a 3D environment, thereby providing a spatial visualization of the expected (or ongoing) activities depending on the time aspects of the operation. Therefore, the methodology defines the general tactical and technical requirements for the design and application of 3D visualization system.
Návaznosti
OVMASUN201001, projekt VaVNázev: VIZUALIZACE - Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS (Akronym: VIZUALIZACE)
Investor: Ministerstvo obrany ČR, Služby pro 3D vizualizaci taktických dat v OTS VŘ PozS
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Priloha_c_3_-_Metodika.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Přenosil, V. 9. 4. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.pdf?info
Vloženo
St 9. 4. 2014 15:09, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Petr Františ, Ph.D., učo 102061
  • osoba doc. Ing. Jan Hodický, Ph.D., učo 102063
  • osoba Ing. Ladislav Havelka, Ph.D., učo 115955
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
Atributy
 

Priloha_c_3_-_Metodika.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,8 MB
Hash md5
f804d81bcdf7c345c9d54b8ec4f04a5e
Vloženo
St 9. 4. 2014 15:09

Priloha_c_3_-_Metodika.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1095716/Priloha_c_3_-_Metodika.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
66,3 KB
Hash md5
917c6a47393559372dda33fbfbfdb292
Vloženo
St 9. 4. 2014 15:12
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 28. 9. 2022 06:08