VEŠKRNA, Martin, Martin ČECH a Václav PŘENOSIL. Ovládání a sběr dat z COMBOI-ADC karty pro dvouparametrický spektrometrický systém. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ovládání a sběr dat z COMBOI-ADC karty pro dvouparametrický spektrometrický systém
Název česky Ovládání a sběr dat z COMBOI-ADC karty pro dvouparametrický spektrometrický systém
Název anglicky Control and data acquisition of COMBOI-ADC card for two parametric spectrometric system
Autoři VEŠKRNA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Martin ČECH (203 Česká republika, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Software
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Ovládání a sběr dat z COMBOI-ADC karty pro dvouparametrický spektrometrický systém
Kód RIV RIV/00216224:14330/12:00057071
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova česky COMBOI-ADC; digitalizace; spectrometrie; dvouparametrický
Klíčová slova anglicky COMBOI-ADC; digitizing; spektrometric; two-parameter
Technické parametry Ověřeno testy za použití signálního generátoru i spektrometrického detektoru se zdrojem záření.
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: RNDr. Martin Veškrna, učo 256569. Změněno: 9. 4. 2014 12:22.
Anotace
Aplikace zajišťuje komunikaci s COMBOI-ADC digitalizační kartou. Umožňuje nastavit parametry snímání signálu ze spektrometrických detektorů (frekvence, odlišení snímaného a nesnímaného signálu). Dále aplikace zachytává data z COMBOI-ADC karty a ukládá je na disk ve formátu, který umožňuje odlišit jednotlivé zachycené úseky signálu a určit čas zachycení.
Anotace anglicky
Application is used to communicate with COMBOI-ADC digitalization card. It allows set the parameters of signal acquiring from spectrometric detectors (frequency, differentiation of acquired and non-acquired signal). The next function of application is saving data in format supporting differentiation of acquired and non-acquired signal and time marking of signal.
Návaznosti
TA01011383, projekt VaVNázev: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
spektromeasure.zip Licence  Verze souboru Veškrna, M. 9. 4. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1095758/spektromeasure.zip
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1095758/spektromeasure.zip
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1095758/spektromeasure.zip?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1095758/spektromeasure.zip?info
Vloženo
St 9. 4. 2014 12:15, RNDr. Martin Veškrna

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba Mgr. Martin Čech, učo 256357
  • osoba RNDr. Martin Veškrna, učo 256569
Atributy
 

spektromeasure.zip

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1095758/spektromeasure.zip
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1095758/spektromeasure.zip
Typ souboru
archív ZIP (application/zip)
Velikost
59,9 KB
Hash md5
a30a7c3858358a0cc69c18daccbe47e4
Vloženo
St 9. 4. 2014 12:15
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 12. 8. 2022 16:47