VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní prostředí školy očima dětí v riziku a s problémy v chování (School Inclusion from At-risk Child Perspective). In Práva dítěte ve školské praxi, Česko-britská o. p. s., Scweizerische Eidgenossenschaft, PdF MU, Brno. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní prostředí školy očima dětí v riziku a s problémy v chování
Name in Czech Inkluzivní prostředí školy očima dětí v riziku a s problémy v chování
Name (in English) School Inclusion from At-risk Child Perspective
Authors VOJTOVÁ, Věra.
Edition Práva dítěte ve školské praxi, Česko-britská o. p. s., Scweizerische Eidgenossenschaft, PdF MU, Brno, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) inkluzivní škola; problémy v chování; výzkum; učitel; práva dětí; učení; výuka; dítě v riziku
Keywords in English inclusive school; behaviour disorder; research; teacher; childrens rights; learning; teaching; At-risk child;
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 12/4/2013 11:26.
Abstract
Právo dětí na přístup ke vzdělání je základním konceptem inkluzivní školy. Přednáška nahlížela jeho naplňování v kontextu dětí v riziku poruch chování s oporou ve výzkumech realizovaných týmem autorky.
Abstract (in English)
Childrens right for approach to education is the central point of inclusive school. This phenomen was in this presentation introduced from the perspective of At-risk children and based on the research outcomes of authors team members.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1/4/2023 09:03