BALÍK, Stanislav. Střet katolických a pokrokářských stran (The Conflict of Catholic and Progressive Parties). In Stanislav Balík. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. p. 27-46. Politologická řada, č. 37. ISBN 978-80-7325-304-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Střet katolických a pokrokářských stran
Name in Czech Střet katolických a pokrokářských stran
Name (in English) The Conflict of Catholic and Progressive Parties
Authors BALÍK, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty, p. 27-46, 20 pp. Politologická řada, č. 37, 2013.
Publisher Centrum pro studium demokracie a kultury
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066092
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7325-304-2
Keywords (in Czech) katolické strany; pokrokářské strany; volby 1907; volby 1911; Předlitavsko; české země
Keywords in English catholic parties; progressive parties; elections 1907; elections 1911; Cisleithan; Czech Lands
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Changed: 15. 4. 2013 15:24.
Abstract
Kapitola se soustřeďuje na vesměs zapomenutou etapu české historie, kdy byla parlamentní dolní komora volena většinovým volebním systémem, a sice na dvoje první všeobecné parlamentní volby před vypuknutím první světové války. Na příkladu střetu katolických a pokrokářských stran řeší otázku, jaké důsledky měl použitý většinový volební systém s formulí absolutní většiny na reprezentaci politicky ostře profilovaných táborů.
Abstract (in English)
The chapter focuses on the phase of Czech history, when the house of representatives of Cisleithan Parliament was elected by majority electoral system, namely at the two first general parliamentary elections before the First World War. At the example of conflict between catholic and progressive parties is solved the question what consequences had a majority electoral system.
Links
GAP410/12/1435, research and development projectName: Český antiklerikalismus 1848-1948
Investor: Czech Science Foundation, Czech Anti-Clericalism 1848-1948
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2_Balik.doc   File version Balík, S. 15. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102553/2_Balik.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1102553/2_Balik.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1102553/2_Balik.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1102553/2_Balik.doc?info
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 15:24, prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180
Attributes
 

2_Balik.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102553/2_Balik.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102553/2_Balik.doc
File type
Word (application/msword)
Size
247,5 KB
Hash md5
be0d49f9715fd9b1f31daeac74f2f166
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 15:24

2_Balik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102553/2_Balik.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102553/2_Balik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
68 KB
Hash md5
3d078d3545808c425a92dfe131231706
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 15:29

2_Balik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102553/2_Balik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102553/2_Balik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
511,8 KB
Hash md5
a4d49f6035abb47077b2fd574cffe926
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 15:30
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 1. 7. 2022 04:51