BÍLEK, Libor. Vratislav Hladiš – odpůrce, pomahač i oběť komunistického režimu. Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po Únoru. (Vratislav Hladiš - Opponent, Helper and Victim of the Communist Regime. Probe into the Agency Work of State Security in the First Years after February 1948.). In David Tomíček. Historie 2009. Sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference konané 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem. Ústí and Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. p. 231-258. ISBN 978-80-7414-289-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vratislav Hladiš – odpůrce, pomahač i oběť komunistického režimu. Sonda do agenturní práce Státní bezpečnosti v prvních letech po Únoru.
Name (in English) Vratislav Hladiš - Opponent, Helper and Victim of the Communist Regime. Probe into the Agency Work of State Security in the First Years after February 1948.
Authors BÍLEK, Libor.
Edition Ústí and Labem, Historie 2009. Sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference konané 8. a 9. dubna 2010 v Ústí nad Labem, p. 231-258, 28 pp. 2010.
Publisher Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7414-289-5
Keywords (in Czech) Státní bezpečnost; tajní spolupracovníci; třetí odboj; politický proces; 50. léta
Keywords in English State Security; secret agents; third Czechoslovakian resistance; 1950's; political trial
Changed by Changed by: Mgr. Libor Bílek, učo 182689. Changed: 15. 4. 2013 21:14.
Abstract
Práce se zabývá prací tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti v letech 1948 - 1954. Přibližuje obecnou situaci a vývoj v tomto směru v daném období a do tohoto rámce zasazuje konkrétní příběh jednoho z tajných spolupracovníků - Vratislava Hladiše.
Abstract (in English)
The text deals with the work of secret agents of Czechoslovakian State Security Service (StB) between 1948 and 1954. It describes the overall situation on the field of agent network. Within this framework it shows the story of one of the agents - Vratislav Hladiš.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc Licence Creative Commons  File version Bílek, L. 15. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc?info
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 21:14, Mgr. Libor Bílek

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Libor Bílek, učo 182689
Attributes
 

Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..doc
File type
Word (application/msword)
Size
264 KB
Hash md5
f2a53e551b5ff03000b4de683eb6d0b9
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 21:14

Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..txt
File type
plain text (text/plain)
Size
95,1 KB
Hash md5
ec218fdffefcf2a8abb0d15afd1180a2
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 21:14

Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102618/Libor_Bilek__PdF_MU_Brno__-_Vratislav_Hladis_O_odpurce__pomahac_i_obet_komunistickeho_rezimu..pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
629,6 KB
Hash md5
0529ecd9e478a133c59c00a64131064d
Uploaded/Created
Mon 15. 4. 2013 21:15
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:20