ADAM, Martin. Stylistic Markers of English Religious Texts (Seen through the Prism of FSP). 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stylistic Markers of English Religious Texts (Seen through the Prism of FSP)
Název česky Stylistické znaky anglických religiózních textů (viděno prizmatem FSP)
Autoři ADAM, Martin.
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky religious, Bible, style, stylistics, potentiality, presentation
Klíčová slova anglicky religiózní, Bible, styl, stylistika, potenciálnost, prezentace
Změnil Změnil: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., učo 14990. Změněno: 16. 4. 2013 11:02.
Anotace
The lecture discussed the application of FSP as a means of stylistic analysis (formerly as a “side-effect”) on the material of English translations of Biblical texts.
Anotace česky
Přednáška se zabývala stylistickým rozměrem anglických religiózních textů analyzovaných na pozadí firbasovské teorie aktuálního členění větného (angl. FSP). Uchazeč nejprve definoval základní pojmy, a to jak v oblasti anglické stylistiky, tak v rámci teorie FSP. Poté představil výzkumný korpus (vybrané starozákonní a novozákonní texty v anglickém překladu New International Version). Tři klíčové FSP aspekty (vysokou míru tzv. interpretační potenciálnosti, kvantitativní zastoupení jednotlivých syntaktických realizací prezentačních vět, a ideologický náboj) pak popisuje nejprve na rovině FSP, aby je posléze interpretoval z hlediska funkční stylistiky. Jedním ze závěrů přednášky bylo kromě pragmatických odlišností biblického diskurzu od jiných typů textu právě plodné propojení teorie FSP se stylistickou dimenzí textu.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 01:55