UNGERMAN, Šimon. Archeologický výzkum pohřebiště v Dolních Věstonicích-Na Pískách. In Jarošová, I.; Fojtová, M.; Tvrdý, Z. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. s. 11-20. Anthropos; vol. 34, N.S. 26, 2012. ISBN 978-80-7028-394-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Archeologický výzkum pohřebiště v Dolních Věstonicích-Na Pískách
Název anglicky Archaeological research on the Dolní Věstonice-Na Pískách burial ground
Autoři UNGERMAN, Šimon (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách, od s. 11-20, 10 s. Anthropos; vol. 34, N.S. 26, 2012, 2012.
Nakladatel Moravské zemské muzeum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00064742
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7028-394-3
Klíčová slova česky raný středověk; Velká Morava; pohřebiště; pohřební ritus; hmotná kultura
Klíčová slova anglicky Early Middle Ages; cemetery; burial rite; material culture
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 23. 4. 2013 10:30.
Anotace
Pohřebiště v trati „Na pískách“ na katastru obce Dolní Věstonice (okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česká republika) bylo založeno na písčité duně v údolní nivě na soutoku řek Dyje a Svratka. O jeho existenci se ví nejpozději od 20. let 20. století, kdy zde byly při těžbě písku porušovány hroby. Archeologický ústav v Brně provedl na lokalitě v letech 1946-1959 systematický výzkum, jehož výsledkem bylo odkrytí 1298 raně středověkých hrobů. Lze odhadovat, že pohřebiště původně čítalo min. 1500 hrobů, takže patří k největším raně středověkým pohřebištím na našem území. Antropologický materiál se zachoval většinou ve špatném stavu, z mnoha koster zbyly jen zlomky lebky nebo zuby, některé kostry zmizely beze stopy. Přesto pohřebiště nabízí dostatek možností pro studium raně středověkého pohřebního ritu, významný je např. relativně početný soubor hrobů s více jedinci nebo pohřbů ve skrčené poloze. Z archeologického hlediska mají nejvyšší vypovídací hodnotu zde nalezené milodary: šperky, zbraně, nástroje, nádoby atd. Především na základě šperků a ozdob v hrobech žen a dívek bylo zjištěno, že se zde začalo pohřbívat ve 4. čtvrtině 8. století a nejmladší prozkoumané hroby se datují do poloviny 11. století. Přes blízkost dvou hradišť (Petrova louka a Vysoká zahrada) se zdá, že pohřebiště používalo hlavně venkovské obyvatelstvo. Jednoduchá konstrukce hrobů, prostá a nivelizovaná skladba hrobových inventářů i velmi nízké zastoupení bohatých hrobů korespondují s charakterem jiných jihomoravských venkovských pohřebišť, jako jsou např. Velké Bílovice nebo Prušánky 2.
Anotace anglicky
This paper comprises an archaeological overview of the Early Medieval burial ground at Dolní Věstonice-Na Pískách (Břeclav district, South Moravia, Czech Republic), which was located at the confluence of the Dyje and Svratka Rivers on subsoil composed of sand. This graveyard was discovered during sand mining activities in this area some time in the first quarter of the 20th century. Between 1946 and 1959 systematic archaeological research of this burial ground was conducted by the Institute of Archaeology in Brno, which yielded abundant material from 1298 Early Medieval graves. It can be estimated that the cemetery originally comprised around 1500 graves, which places Dolní Věstonice-Na Pískách among the most extensive Early Medieval burial grounds in the Czech Republic. Unfortunately, due to the poor state of preservation of the anthropological material, only long bones or sometimes only teeth or small pieces of skull were preserved from most of the inhumations; some of the skeletons had disappeared completely. In spite of this, the burial ground has provided important material for the study of burial rites, with some graves having multiple occupants or showing evidence of individuals who were laid to rest in a crouched position. From an archaeological point of view, the most valuable information about this cemetery was provided by its grave goods, i.e. jewels, weapons, tools and pottery. First, the jewellery, which was mostly found in female graves, provided us with evidence for dating the burial ground: it was established towards the end of the 8th century, and ceased to be used around the middle of the 11th century A.D. The individuals buried at Dolní Věstonice-Na Pískách probably came from a rural area of the Great Moravian Empire. The constructions of the graves, the simple character of the grave-goods, and the very low frequency of rich graves correspond with other rural burial grounds in Southern Moravia, e.g. Velké Bílovice or Prušánky 2.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku
VytisknoutZobrazeno: 30. 3. 2023 04:54