JAROŠOVÁ, Ivana, Martina FOJTOVÁ and Šimon UNGERMAN. Příloha. Seznam analyzovaných jedinců z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách (Appendix. List of analysed individuals from Dolní Věstonice-Na Pískách burial ground). In Jarošová, I. – Fojtová, M. – Tvrdý, Z. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. p. 137-151. Anthropos 34, N.S. 26. ISBN 978-80-7028-394-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příloha. Seznam analyzovaných jedinců z pohřebiště Dolní Věstonice-Na Pískách
Name (in English) Appendix. List of analysed individuals from Dolní Věstonice-Na Pískách burial ground
Authors JAROŠOVÁ, Ivana (203 Czech Republic), Martina FOJTOVÁ (203 Czech Republic) and Šimon UNGERMAN (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách, p. 137-151, 15 pp. Anthropos 34, N.S. 26, 2012.
Publisher Moravské zemské muzeum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00064743
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7028-394-3
Keywords (in Czech) raný středověk - Velká Morava – pohřebiště - antropologie
Keywords in English Early Middle Ages Great Moravia – cemetery - anthropology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Changed: 18. 4. 2013 11:33.
Abstract
Seznam obsahuje antropologická data jedinců z pohřebiště v Dolních Věstonicích - Na pískách, jejichž kostry bylo možné dohledat a použít k antropologickému rozboru.
Abstract (in English)
The list comprises anthropological data of individuals from Early Medieval burial ground at Dolní Věstonice - Na Pískách, whose skeletons could be used for the anthropological analysis.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 18:02