KOUDELKA, Zdeněk. Profesní komory s povinným členstvím (Professional Chambers with Compulsory Membership). Studia Trebicensia. Třebíč: Západomoravská vysoká škola Třebíč o.p.s., 2012, vol. 2012, No 1, p. 81-94. ISSN 1804-8374.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní komory s povinným členstvím
Name (in English) Professional Chambers with Compulsory Membership
Authors KOUDELKA, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia Trebicensia, Třebíč, Západomoravská vysoká škola Třebíč o.p.s. 2012, 1804-8374.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Časopis na webu vydavetele.
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00064746
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) Profesní komora
Keywords in English Professional chamber
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756. Changed: 18. 4. 2013 13:42.
Abstract
Text se zabývá postavením profesní samosprávy u nás, včetně stavovských předpisů. Obsahuje historický vývoj komor i jejich současnou úpravu, především na základě úpravy advokátní komory. V textu jsou obsaženy soudní judikáty vztahující se k postavení profesních komor.
Abstract (in English)
The text deals with the status of professional self-governance in our country, including professional rules. It contains the historical development of chambers and their current legislative regulation, especially on the basis of the legislative regulation of the Bar Association. The text includes judicial decisions related to the status of professional chambers.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Profesni_komory.docx Licence Creative Commons  File version Koudelka, Z. 18. 4. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102956/Profesni_komory.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1102956/Profesni_komory.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1102956/Profesni_komory.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1102956/Profesni_komory.docx?info
Uploaded/Created
Thu 18. 4. 2013 11:19, doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., učo 756
Attributes
 

Profesni_komory.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102956/Profesni_komory.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102956/Profesni_komory.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
43,3 KB
Hash md5
f70d62655697e0580529063c40a64fe9
Uploaded/Created
Thu 18. 4. 2013 11:19

Profesni_komory.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102956/Profesni_komory.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102956/Profesni_komory.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
56,8 KB
Hash md5
1145975c685129e13f397466cea899f8
Uploaded/Created
Thu 18. 4. 2013 11:19

Profesni_komory.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1102956/Profesni_komory.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1102956/Profesni_komory.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
499,7 KB
Hash md5
a7fdb3ec12eeb9289982e02abfd2ae6c
Uploaded/Created
Thu 18. 4. 2013 11:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13. 8. 2022 01:42