VOJTÍŠEK, Tomáš. Povinná mlčenlivost v soudně-lékařské praxi a orgány činné v trestném řízení (Confidentiality of Medical Personnel in Forensic Medicine and Investigative, Prosecuting and Adjudicating Bodies). In XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Povinná mlčenlivost v soudně-lékařské praxi a orgány činné v trestném řízení
Name (in English) Confidentiality of Medical Personnel in Forensic Medicine and Investigative, Prosecuting and Adjudicating Bodies
Authors VOJTÍŠEK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068125
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) zdravotní služby;soudní lékařství;povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků;trestní řízení
Keywords in English Health Services;Forensic Medicine; Confidentiality of Medical Personnel; Criminal Proceedings
Changed by Changed by: MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., učo 18469. Changed: 9. 1. 2014 10:43.
Abstract
V soudně-lékařské praxi je možno se setkat s povinnou mlčenlivostí vyplývající ze znalecké i zdravotnické činnosti. Právě u povinné mlčenlivosti vyplývající ze zákona o zdravotních službách lze v posledních letech vysledovat u Policie ČR až úpornou snahu o její obcházení. Zdravotničtí pracovníci mají přitom v mnoha případech zákonnou povinnost Policii ČR informovat tak, aby orgány činné v trestním řízení mohly náležitě plnit svoje úkoly v souvislosti s vyšetřováním trestných činů. V příspěvku jsou shrnuty aktuální problémy ve vztahu poskytovatelů provádějících zdravotní pitvy a Policie ČR
Abstract (in English)
In forensic medical practice, it is possible to meet the obligation of confidentiality of Medical Personnel. In recent years, we can moniotr the presistent efforts of police for circumventtion of the mandatory confidentiality arising from Medical Mersonnel.. Medical personnel have and in many cases a legal obligation to inform the Police so that the bodies active in criminal proceedings can properly carry out their duties in connection with criminal investigations. The report summarizes current problems in relation of providers performing medical autopsy and police officers.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:27