MAREŠ, Miroslav. Separatist Currents in Moravian Fascism and National Socialism. Fascism. Leiden: Brill, 2013, vol. 2, No 1, p. 41–67. ISSN 2211-6257. doi:10.1163/22116257-00201010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Separatist Currents in Moravian Fascism and National Socialism
Name in Czech Separatistické projevy v moravském fašismu a národním socialismu
Authors MAREŠ, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Fascism, Leiden, Brill, 2013, 2211-6257.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066103
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.1163/22116257-00201010
UT WoS 000215302600003
Keywords (in Czech) Střední Evropa; separatismus; fašismus; etnický extremismus; národní socialismus; Morava
Keywords in English Central Europe; separatism; fascism; ethnic extremism; National Socialism; Moravia
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 17/5/2013 09:31.
Abstract
This article deals with the separatism within Moravian fascism and National Socialism in the context of ethnic extremism from comparative point of view.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá separatismem v moravském fašismu a národním socialismu v kontextu etnického extremismu z komparativního pohledu.
Links
GA407/09/0100, research and development projectName: Soudobý paramilitarismus v České republice v kontextu transnacionálních vývojových trendů politického násilí v Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary Paramilitarism in the Czech Republic in Context of Transnational Development Trends of Political Violence
PrintDisplayed: 30/6/2022 08:32