KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus. Politická biografie (The Phenomenon of Václav Klaus. Political biography). Brno: Barrister & Principal, 2012. 320 pp. edice Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-75-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fenomén Václav Klaus. Politická biografie
Name in Czech Fenomén Václav Klaus. Politická biografie
Name (in English) The Phenomenon of Václav Klaus. Political biography
Authors KOPEČEK, Lubomír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 320 pp. edice Politika, Evropská unie, 2012.
Publisher Barrister & Principal
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00068176
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-87474-75-4
Keywords (in Czech) Václav Klaus; česká politika, Občanská demokratická strana, český prezident
Keywords in English Václav Klaus; Czech Politics; Parties; Civic Democratic Party; Czech President
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., učo 22928. Changed: 29. 4. 2013 09:53.
Abstract
Žádný politik s výjimkou Václava Havla nezanechal tak výrazný otisk v české polistopadové politice jako Václav Klaus. Jeho kariéra se dá nahlížet jako pozoruhodný obraz výjimečné schopnosti získat moc a silné vůle v boji o politické přežití. Žádný z českých politiků nebudí takový odpor, nebo naopak vřelé sympatie. Žádný politik dnes není tak viditelný i za hranicemi České republiky. To vše tvoří pozoruhodný „fenomén Václav Klaus“. Kniha se soustřeďuje především na Klausovu politickou kariéru. Mapuje jeho strmý vzestup po sametové revoluci, obratnou strategii, která mu zajistila dominantní postavení v české politice devadesátých let, dobu vládnutí, politické pády, cestu na Hrad a prezidentské působení. Zvláštní pozornost je věnována některým zásadním dějinným momentům, jako byla Klausova role při dělení Československa nebo při prosazování kupónové privatizace. Zohledněn je i vztah k Václavu Havlovi, s nímž dlouhá léta politicky soupeřil, a k další výrazné postavě české politiky – Miloši Zemanovi. Zasvěcený pohled na politickou kariéru je doplněn o nástin některých klíčových aspektů Klausova myšlení, jako jsou ostrá kritika směřování Evropské unie nebo boj proti registrovanému partnerství. Nesporným bonusem knihy je i to, že přináší čtivé a přehledné shrnutí více než dvou desetiletí české polistopadové politiky, na jejímž pozadí se příběh úspěšné kariéry Václava Klause utvářel.
Abstract (in English)
No politician – except for Václav Havel – has had such strong impact on Czech politics after 1989 as Václav Klaus. His career can be viewed as a remarkable image of extraordinary ability to gain power and of strong will in the struggle for political survival. No other Czech politician has been provoking such opposition or, on the contrary, gaining such ardent admiration. No other Czech politician is nowadays so visible outside the Czech Republic. All this combined forms the remarkable “phenomenon of Václav Klaus”. The book focuses mainly on Klaus’ political career. It maps his steep rise after the Velvet Revolution, the skilful strategy that gave him the dominant position in Czech politics in 1990s, and his time in power and the subsequent fall connected with looking for ways out of political traps. Special attention has been paid to some crucial historical moments, such as Klaus’ role in splitting Czechoslovakia or in promoting voucher privatization. We also look at his relation with Václav Havel, his long-time political opponent. The book also describes Klaus’ presidency, including his relation to individual cabinets and the solutions of government crises. The insight into his political career is complemented with outlines of some of the key aspects of his thinking, such as the sharp criticism of EU or the fight against civil partnership. The bonus of the book is that it provides a clear summary of more than two decades of Czech politics after 1989 that formed the background of Václav Klaus’ successful career.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 01:19