Informační systém MU
PITNER, Tomáš. Person-centered Approach in Informatics Teachers Training. In doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, Ph.D. DidInfo. 1st ed. Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2013. p. 15-20. ISBN 978-80-557-0527-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Person-centered Approach in Informatics Teachers Training
Name in Czech Přístup zaměřený na člověka ve vzdělávání učitelů informatiky
Authors PITNER, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Banská Bystrica, Slovensko, DidInfo, p. 15-20, 6 pp. 2013.
Publisher Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00068182
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-557-0527-9
Keywords (in Czech) didaktika informatiky, přístup zaměřený na člověka; kurikulární dokumenty
Keywords in English didactics of Informatics; Person-centered Approach; curricular documents
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., učo 94. Changed: 30. 4. 2013 09:12.
Abstract
Person-centered approach was founded by Carl Rogers in the 50s and extended in the last decade by Motschnig et al into the area of technology-enhanced learning. The paper will show main principles of Person-centered approach in technology-enhanced learning (PCTeL). Further, it will present the environment given by the current curricullar reform and new trends in accreditation of teachers training programs, particularly didactics of informatics. As the main contribution, it identifies items of PCTeL that are applicable in this context and demonstrates them based o experience from Czech and abroad.
Abstract (in Czech)
Přístup zaměřený na člověka (PCA) byl založen Carl Rogersem v 50. letech a rozšířen v posledním desetiletí Motschnig et al do oblasti učení za podpory technologií (PCTeL). Článek představí hlavní zásady PCTeL, dále bude prezentovat v prostředí dané současnou kurikulární reformou nové trendy v akreditaci studijních programů učitelství, zejména informatiky. Jako hlavní přínos identifikuje položky PCTEL, které jsou v tomto kontextu podstatné a ukazuje zkušenosti české i zahraniční.
Links
M00171, interní kód MUName: Konstruktivní mezinárodní komunikace v kontextu informačních a komunikačních technologií (Acronym: iCom)
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, Constructive International Communication in the Context of Information and Communication Technology
Displayed: 15. 8. 2022 20:32