HAVLÍK, Vlastimil and Vít HLOUŠEK. Czech political parties, their functions and performance: Assessing Czech party politics. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2013, IX, No 1, p. 121-143. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech political parties, their functions and performance: Assessing Czech party politics
Name in Czech České politické strany, jejich funkce a činnost: Hodnocení české stranické politiky
Authors HAVLÍK, Vlastimil (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Scientia et Societas, Praha, Newton College, 2013, 1801-7118.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00066110
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) politické strany; demokracie; Česká republika; volby; reprezentace
Keywords in English political parties; democracy; Czech Republic; elections; representation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 7. 8. 2013 11:47.
Abstract
In the European Union (EU) today political parties face a range of issues and challenges within the party systems of their respective countries. For parties in new member states of the EU, those which underwent a process of democratic transition during the 1990s, the situation is more complicated than for the rest. In a way, their position is more precarious than that of their Western European counterparts, as the concept of “political party” has various and not always positive connotations in Central Europe. Our contribution will not attempt to evaluate the positives and negatives of party politics in all EU member states with postcommunist legacies, but will focus on the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
V současné Evropské unii čelí politické strany ve svých zemím rozličným problémům a výzvám. Pro politické strany v nových členských zemích, tj. těch které prošly demokratickou tranzicí v 90. letech, je situace ještě komplikovanější. Ve srovnání se západní Evropou má ve střední Evropě totiž pojem politické strany často negativní konotace. V příspěvku analyzujeme nicméně nikoli situaci ve všech postkomunistických zemích EU, ale jen v České republice
Links
GAP408/10/0295, research and development projectName: Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy
Investor: Czech Science Foundation
GAP408/11/0709, research and development projectName: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary challenges of democracy in East Central Europe
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx Licence Creative Commons  File version Havlík, V. 1. 5. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx?info
Uploaded/Created
Wed 1. 5. 2013 11:23, doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755
  • a concrete person doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345
Attributes
 

Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.docx
File type
docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Size
71,9 KB
Hash md5
2b77972195369473b2a8450e8d789204
Uploaded/Created
Wed 1. 5. 2013 11:23

Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
101,7 KB
Hash md5
22d889e6b283bf39581a6d3973b684d7
Uploaded/Created
Wed 1. 5. 2013 11:24

Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1104734/Havlik_Hlousek_Party_functions_SeS.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
678,3 KB
Hash md5
7f406b419a6886cf09742202e507c216
Uploaded/Created
Wed 1. 5. 2013 11:25
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:29