Informační systém MU
VONKOVÁ, Erika. Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 119 pp. ISBN 80-210-2483-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jan Patočka, Češi a Evropa
Authors VONKOVÁ, Erika.
Edition 1. vydání. Brno, 119 pp. 2000.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 80-210-2483-6
Keywords (in Czech) platonismus, fenomenologie
Changed by Changed by: Mgr. Monika Foltánová, učo 55307. Changed: 6. 5. 2013 08:13.
Abstract
Sborník prací z konference Jan Patočka, Češi a Evropa uspořádané Katedrou filosofie a občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně k 50. výročí působení Jana Patočky na Pedagogické fakultě MU.
Displayed: 30. 5. 2023 23:05