BARTÁK, Miloš, Eric HANSEN, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Pavel PROŠEK. Photosynthetic characteristics of lichens of genus Umbilicaria from SW Greenland (Nuuk area) in reponse to thallus dehydration. (Photosynthetic characteristics of lichens of genus Umbilicaria from SW Greenland (Nuuk area) in reponse to thallus dehydration). In Maja Lisowska. Sborník. 1st. Krakow, Poland: Jagellonian University,, 2013. p. 1-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Photosynthetic characteristics of lichens of genus Umbilicaria from SW Greenland (Nuuk area) in reponse to thallus dehydration.
Name in Czech Fotosyntetické charakteristiky ve vztahu k dehydraci stélky u lišejníků rodu Umbilicaria z jihozápadního Grónska (oblast Nuuk)
Authors BARTÁK, Miloš, Eric HANSEN, Jana HAZDROVÁ, Kateřina SKÁCELOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Pavel PROŠEK.
Edition 1st. Krakow, Poland, Sborník, p. 1-2, 2 pp. 2013.
Publisher Jagellonian University,
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW on line konferenční sborník
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) lišejníky Arktida fotosyntéza vysychání
Keywords in English lichens Arctics photosynthesis desiccation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57. Changed: 8. 5. 2013 08:25.
Abstract
Thalli of foliose epilithic lichens Umbilicaria arctica and U.hyperborea were collected on the rocks at several locations in the neighbourhood of Nuuk, and transported to the Czech Republic where kept in dry state in dark at 5 oC before experiments. After 48 h rehydration, simultaneous measurements of (1)effective quantum yield (YieldPSII) of photosystem II, (2)photochemical reflectance index (PRI), (3)normalized difference vegetation index (NDVI), (4)chlorophyll fluorescence fast kinetics (OJIP) were made in response to gradual thallus dehydration expressed as water potential (WP). Dehydration-response curves of YieldPSII showed S-curve relationship. In both species, the first signs of inhibition of photosynthetic processes appeared at WP of about -10 MPa. Further dehydration led to a decrease in YieldPSII and, finally, full inhibition of PSII photochemical photosynthetic processes. Critical point for PSII processes was found at WP of about -25 MPa, similarly to other epilithic lichens investigated by this method
Abstract (in Czech)
Vyl studován vztah mezi fůznými fotosyntetickými charakteristikami lišejníků Umbilicaria arctica a Umbilicaria Hyperboera ve vztahu k vyschnutí stélky.
Links
1-7/2009-14, interní kód MUName: Pokročilé metody v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin, aplikace ve výuce a výzkumu na MU Brno, včetně mzdových nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Investor: South-Moravian Region
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf Licence Creative Commons  File version Barták, M. 8. 5. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 8. 5. 2013 08:23, prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., učo 18
  • a concrete person Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D., učo 184745
  • a concrete person Ing. Kateřina Skácelová, učo 232334
  • a concrete person Mgr. Jana Morkusová, učo 55133
  • a concrete person prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Attributes
 

Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
135,2 KB
Hash md5
7b4dbc660543284da668f079dbfca088
Uploaded/Created
Wed 8. 5. 2013 08:23

Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1105651/Bartak_et_al_Abstract_Krakow_ABSTRACT_T_2795.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
3,4 KB
Uploaded/Created
Wed 8. 5. 2013 08:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:53