PROŠEK, Pavel, Miloš BARTÁK, Kamil LÁSKA, Alois SUCHÁNEK, Josef HÁJEK and Pavel KAPLER. Facilities of J. G. Mendel Antarctic station: Technical and technological solutions with a special respect to energy sources. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 3, No 1, p. 38-57. ISSN 1805-0689. doi:10.5817/CPR2013-1-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Facilities of J. G. Mendel Antarctic station: Technical and technological solutions with a special respect to energy sources
Name in Czech Vybavení antarktické stanice J.G.Mendela: technická a technologická řešení se zvláštním zřetelem na zdroje energie.
Authors PROŠEK, Pavel (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miloš BARTÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kamil LÁSKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alois SUCHÁNEK (203 Czech Republic), Josef HÁJEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavel KAPLER (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Czech Polar Reports, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1805-0689.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20102 Construction engineering, Municipal and structural engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW on line clanek na web strance Czech Polar Reports on line clanek na web strance Czech Polar Reports
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00068230
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPR2013-1-7
Keywords (in Czech) obnovitelná energie; větrná elektrárna; solární panel; fotovoltaický panel; odpad; konstrukce budovy
Keywords in English Renewable energy; wind turbine; solar thermal panel; photovoltaic panel; waste; building construction
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 7. 4. 2014 22:57.
Abstract
In this paper, we focus on technical facilities and technologies used at the Johann Gregor Mendel station (James Ross Island, Antarctica) with a special respect to energy sources used for running the station. Construction of the station is evaluated from energy demand and energy loss points of view. Detailed description of main energy sources, i.e. wind turbines, solar thermal panels, and diesel generators is given. Water management and combustible solid waste management are described as well. Brief overview of future plans related to energy sources at the Johann Gregor Mendel station including an increase in the exploitation of solar energy from photovoltaic panels is given.
Abstract (in Czech)
V článku jsou popsána technická zařízení antarktické stanice J.G.Mendela s ohledem na využití zdrojů energie: větrné elektrárny, solární panely, fotovoltaické články, diesel agregáty. Pozornost je rovněž věnovány konstrukci stanice z hledika vytápění a optimalizace využití energie.
Links
1-7/2009-14, interní kód MUName: Pokročilé metody v bioklimatologii a ekologické fyziologii rostlin, aplikace ve výuce a výzkumu na MU Brno, včetně mzdových nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Investor: South-Moravian Region
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Prosek-web.pdf Licence Creative Commons  File version Barták, M. 8. 5. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1105652/Prosek-web.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1105652/Prosek-web.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1105652/Prosek-web.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1105652/Prosek-web.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 8. 5. 2013 08:48, prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Andrea Mikešková, učo 137293
  • a concrete person Mgr. Josef Hájek, Ph.D., učo 16840
  • a concrete person doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D., učo 17016
  • a concrete person prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc., učo 18
  • a concrete person prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
  • a concrete person Ing. Pavel Kapler, Ph.D., učo 68273
Attributes
 

Prosek-web.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1105652/Prosek-web.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1105652/Prosek-web.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
8 MB
Hash md5
aeb1a68a5dd2b621f428c62d2461c54f
Uploaded/Created
Wed 8. 5. 2013 08:48

Prosek-web.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1105652/Prosek-web.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1105652/Prosek-web.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
34,8 KB
Hash md5
b3f5515b2ef998e2a3191238857cf971
Uploaded/Created
Wed 8. 5. 2013 08:50
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:37