MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Krizový management. Případové bezpečnostní studie. První. Praha: Ekopress, 2013. 237 s. Svazek 1. ISBN 978-80-86929-92-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Krizový management. Případové bezpečnostní studie
Název česky Krizový management. Případové bezpečnostní studie
Název anglicky Crisis Management. Security Case Studies
Autoři MAREŠ, Miroslav, Jaroslav REKTOŘÍK a Jan ŠELEŠOVSKÝ.
Vydání První. Praha, 237 s. Svazek 1, 2013.
Nakladatel Ekopress
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-86929-92-7
Klíčová slova česky krizový management případové studie hrozby přírodního původu hrozby antropogenního původu
Klíčová slova anglicky crisis management case studies threats of natural origin threats of anthropogenic origin
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 2. 4. 2015 11:02.
Anotace
Monografická publikace obsahuje ucelený soubor studií, věnovaných přístupům krizového managementu k eliminaci krizí, vyvolaných závažnými bezpečnostními hrozbami. Kniha je výsledkem spolupráce autorského kolektivu z Ekonomicko-správní fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jejím základním cílem je objasnit problematiku krizového managementu v bezpečnostní oblasti ve vztahu ke konkrétním problémům a oblastem. Na rozdíl od řady dalších publikací na českém knižním trhu není zaměřena na obecný rámec terminologie, struktury a legislativy krizového managementu, ale věnuje se specifickým případům využití krizového managementu.
Anotace anglicky
The monographic publication contains a comprehensive set of studies devoted to crisis management approaches to eliminate the crisis caused by serious security threats. The book is a result of cooperation of a team of authors from the Faculty of Economics and Administration and the Faculty of Social Studies at Masaryk University. Its primary objective is to clarify the issue of crisis management in the security area in relation to specific issues and areas. Unlike many other publications on the Czech book market is not focused on the general framework of terminology, structure and legislation of crisis management, but dedicated to specific use cases of crisis management.
VytisknoutZobrazeno: 11. 5. 2021 15:07