Informační systém MU
ZACHOVALOVÁ, Markéta. Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic (Mineralogy of Chlorites from Serpentinite Body at Hrubšice). In Výroční studentská geologická konference, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6217-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic
Name in Czech Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic
Name (in English) Mineralogy of Chlorites from Serpentinite Body at Hrubšice
Authors ZACHOVALOVÁ, Markéta.
Edition Výroční studentská geologická konference, 2013, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-6217-7
Keywords (in Czech) mineralogie chloritů, chlority, serpentinit, ultrabazické horniny, Hrubšice
Keywords in English mineralogy of chlorites, chlorites, serpentine, ultrabasic rocks, Hrubšice
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Markéta Zachovalová, učo 379921. Changed: 3. 6. 2013 09:55.
Abstract
Chlority u Hrubšic se vyskytují v opuštěných kamenolomech, situovaných na svazích pravého břehu řeky Jihlavy, v blízkosti silničního mostu mezi Hrubšicemi a Biskoupkami. Na základě bodových chemických analýz na mikrosondě odpovídají chlority klinochloru s kolísajícím podílem (6–22 %) chamositové komponenty; klinochlor byl potvrzen i rentgenometricky. Chlority mají většinou zvýšený obsah Ni (0,12–0,35 hm. % NiO; do 0,03 apfu) a silně kolísavý podíl Cr (0–0,66 hm. % Cr2O3).
Displayed: 28. 1. 2023 13:36