PŘIKRYL, Radovan. Postavení repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 1, s. 11-19. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postavení repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy
Název anglicky Role of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of obsessive-compulsive disorder
Autoři PŘIKRYL, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068349
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky repetitivní transkraniální magnetická stimulace; rTMS; obsedantně-kompulzivní porucha; OCD; stimulace; prefrontální kortex; orbitofrontální kortex; suplementární motorická area
Klíčová slova anglicky repetitive transcranial magnetic stimulation; rTMS; obsessive-compulsive disorder; OCD; stimulation; prefrontal cortex; orbitofrontal cortex; supplementary motor area
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 24. 6. 2013 14:55.
Anotace
Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je závažné duševní onemocnění s častým chronickým průběhem. Za terapii první volby u OCD jsou považována serotonergně působící antidepresiva podávaná ve vysokých terapeutických dávkách po dostatečně dlouhou dobu, anebo kognitivně-behaviorální psychoterapie. Nejzávažnější farmakorezistentní formy OCD mohou kromě ablativního stereotaktického neurochirurgického zákroku těžit z rozvoje nových neuromodulačních technik mozku, jako je repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS). Dosud bylo publikováno devět randomizovaně kontrolovaných a tři otevřené studie ověřující účinnost a bezpečnost rTMS při ovlivnění OCD příznaků. Výsledky těchto studií ukazují, že ať již nízkofrekvenční, či vysokofrekvenční rTMS cílená na oblast prefrontálního kortexu není efektivní při léčbě OCD. Naopak oblasti suplementární motorické arey či orbitofrontálního kortexu lze považovat za nadějné pro účinnou a dobře tolerovanou rTMS léčbu u OCD. Budoucí studie by se měly zaměřit na definování optimálních demografických, klinických, stimulačních či neurofyziologických parametrů, které budou spojeny s dobrou terapeutickou odezvou rTMS při léčbě OCD.
Anotace anglicky
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a severe mental disorder with often chronic course. The first option treatment strategies for OCD consist of high doses of serotonin acting antidepressants given over long periods of time and/ or cognitive-behavioral therapy. The most severe resistant forms of OCD may benefit except of ablative stereotactic neurosurgery from development of new types of focal neuromodulatory interventions like repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Up to now nine randomized controlled trials and three open trials assessing the safety and efficacy of rTMS in the treatment of OCD were published. The results of these studies show that neither low frequency nor high frequency rTMS focused on the prefrontal cortex is effective in the treatemnt of OCD. By contrast supplementary motor area and/or orbitofrontal cortex seem to be candicate regions for effective and well tolerated rTMS treatment of OCD. Future trials should aim at determining optimal demographic, clinical, stimulation and neurophysiological parameters correlated with good rTMS therapeutical outcome in the treatment of OCD.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2022 00:28