PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ a Andrea SOCHOROVÁ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, s. 64-69. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie
Název anglicky Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on nicotine smoking in schizophrenia: Open study
Autoři PŘIKRYL, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Tomáš KAŠPÁREK (203 Česká republika, domácí), Michaela VRZALOVÁ (203 Česká republika), Eva ČEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Andrea SOCHOROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068351
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky kouření; nikotin; rTMS; schizofrenie; repetitivní transkraniální magnetická stimulace
Klíčová slova anglicky Nicotine; Repetitive transcranial magnetic stimulation; RTMS; Schizophrenia; Smoking
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 14. 10. 2013 09:28.
Anotace
Prevalence kouření cigaret u pacientů se schizofrenií se odhaduje v rozmezí 45 až 88 %. Vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) nad oblastí levého dorzolaterálního prefrontálního kortexu (DLPFC) snížila spotřebu tabáku i míru cravingu u lidí závislých na nikotinu. U pacientů se schizofrenií závislých na nikotinových cigaretách však zatím systematicky zkoušena nebyla. Cfl studie: Cílem studie bylo prokázat, zda vysokofrekvenční (lOHz) rTMS nad oblastí levého DLPFC má potenciál snížit spotřebu nikotinových cigaret u pacientů se schizofrenií. Metodika: Do studie bylo zařazeno 18 pacientů se schizofrenií na stabilní antipsychotické medikaci. Vlastní léčba rTMS byla definována místem stimulace (levý DLPC), intenzitou stimulace (110% individuálního motorického prahu), frekvencí (10 Hz), dobou trvání série pulzů (10 s), dobou mezi sériemi (30 s) a celkovým počtem stimulačních sezení (15). Během jednoho sezení obdržel pacient 2 000 stimulačních pulzů, v průběhu celé léčby potom tedy 30 000 pulzů. Pacienti do předem připravených formulářů zapisovali počet vykouřených nikotinových cigaret, a to po dobu 7 dnů před zahájením a po celou dobu stimulační léčby (21 dnů).
Anotace anglicky
The prevalence of nicotine cigarettes smoking in schizophrenia patients is estimated in a range between 45 to 88%. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) over the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) decreased tobacco consumption and craving in nicotine dependent people. However rTMS has not been used in this indication in schizophrenia patients. The aim of the study: The aim of our study was to proved if high-frequency (10Hz) rTMS over the left DLPFC is able to decrease nicotine cigarettes consumption in schizophrenia patients. Methods: There were 18 male schizophrenia patients on stable antipsychotic medication included to the study. The actual performance of rTMS was defined by the application location (left dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC), intensity of magnetic stimulation in % of motor threshold (110%), stimulation frequency (10Hz), number of trains (20), single train duration (10s), intertrain interval (30s), and total number of stimulation sessions (15). Thus in each stimulation session 2 000 TMS pulses were given, with a total of 30 000 pulses per treatment course. Patients wrote number of smoked nicotine cigarettes seven days before and during whole stimulation treatment (21 days). Results: Nicotine cigarettes consumption was statistically significantly decreasing during stimulation treatment. It was evident from the second week of stimulation. There were found no statistically relevant correlations between the ongoing changes of negative and depressive schizophrenia symptoms and number smoked nicotine cigarettes. Conclusion: The high-frequency rTMS over the left DLPFC has got a potential to decrease number of smoked nicotine cigarettes in schizophrenia patients.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 02:26