PŘIKRYL, Radovan, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Michaela VRZALOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Andrea SOCHOROVÁ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie (Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on nicotine smoking in schizophrenia: Open study). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 2, p. 64-69. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na nikotinismus u schizofrenie: otevřená studie
Name (in English) Effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on nicotine smoking in schizophrenia: Open study
Authors PŘIKRYL, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš KAŠPÁREK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michaela VRZALOVÁ (203 Czech Republic), Eva ČEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Andrea SOCHOROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068351
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) kouření; nikotin; rTMS; schizofrenie; repetitivní transkraniální magnetická stimulace
Keywords in English Nicotine; Repetitive transcranial magnetic stimulation; RTMS; Schizophrenia; Smoking
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 14. 10. 2013 09:28.
Abstract
Prevalence kouření cigaret u pacientů se schizofrenií se odhaduje v rozmezí 45 až 88 %. Vysokofrekvenční repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) nad oblastí levého dorzolaterálního prefrontálního kortexu (DLPFC) snížila spotřebu tabáku i míru cravingu u lidí závislých na nikotinu. U pacientů se schizofrenií závislých na nikotinových cigaretách však zatím systematicky zkoušena nebyla. Cfl studie: Cílem studie bylo prokázat, zda vysokofrekvenční (lOHz) rTMS nad oblastí levého DLPFC má potenciál snížit spotřebu nikotinových cigaret u pacientů se schizofrenií. Metodika: Do studie bylo zařazeno 18 pacientů se schizofrenií na stabilní antipsychotické medikaci. Vlastní léčba rTMS byla definována místem stimulace (levý DLPC), intenzitou stimulace (110% individuálního motorického prahu), frekvencí (10 Hz), dobou trvání série pulzů (10 s), dobou mezi sériemi (30 s) a celkovým počtem stimulačních sezení (15). Během jednoho sezení obdržel pacient 2 000 stimulačních pulzů, v průběhu celé léčby potom tedy 30 000 pulzů. Pacienti do předem připravených formulářů zapisovali počet vykouřených nikotinových cigaret, a to po dobu 7 dnů před zahájením a po celou dobu stimulační léčby (21 dnů).
Abstract (in English)
The prevalence of nicotine cigarettes smoking in schizophrenia patients is estimated in a range between 45 to 88%. High-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) over the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) decreased tobacco consumption and craving in nicotine dependent people. However rTMS has not been used in this indication in schizophrenia patients. The aim of the study: The aim of our study was to proved if high-frequency (10Hz) rTMS over the left DLPFC is able to decrease nicotine cigarettes consumption in schizophrenia patients. Methods: There were 18 male schizophrenia patients on stable antipsychotic medication included to the study. The actual performance of rTMS was defined by the application location (left dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC), intensity of magnetic stimulation in % of motor threshold (110%), stimulation frequency (10Hz), number of trains (20), single train duration (10s), intertrain interval (30s), and total number of stimulation sessions (15). Thus in each stimulation session 2 000 TMS pulses were given, with a total of 30 000 pulses per treatment course. Patients wrote number of smoked nicotine cigarettes seven days before and during whole stimulation treatment (21 days). Results: Nicotine cigarettes consumption was statistically significantly decreasing during stimulation treatment. It was evident from the second week of stimulation. There were found no statistically relevant correlations between the ongoing changes of negative and depressive schizophrenia symptoms and number smoked nicotine cigarettes. Conclusion: The high-frequency rTMS over the left DLPFC has got a potential to decrease number of smoked nicotine cigarettes in schizophrenia patients.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:48