MACALÍK, Vladimír. Výzkum kvartérních sedimentů v jeskyni Barová (střední část Moravského krasu) (Investigation of Quaternary sediments in the Barová Cave (central part of the Moravian Karst)). In Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013, 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6217-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum kvartérních sedimentů v jeskyni Barová (střední část Moravského krasu)
Name (in English) Investigation of Quaternary sediments in the Barová Cave (central part of the Moravian Karst)
Authors MACALÍK, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013, 2013. 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00068352
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-6217-7
Keywords (in Czech) Moravský kras; jeskyně Barová; fluviální sedimenty; rudické vrstvy; odkryté profily
Keywords in English Moravian Karst; cave Barová; fluvial sediments; layers of Rudice; uncovered profiles
Changed by Changed by: Bc. Vladimír Macalík, učo 380173. Changed: 2. 6. 2013 16:58.
Abstract
Profil nad II. propastí v jeskyni Barové je tvořen fluviálními sedimenty. Mezi vrstvami fluviálních sedimentů leží čočka nezpevněných psefitů. Velký výskyt rohovců a nálezy rudických geod ukazuje, že čočka pochází z povrchových rudických vrstev.
Abstract (in English)
Profile of II. gorge in the cave Barová consist of fluvial sediments. Between layers of fluvial sediments are unconsolidated clasts lens. High incindence of chert and findings geodes of Rudice shows that the lens comes from surface layers of Rudice.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:46