HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Eva PAJEROVÁ, Tomáš KALINA, Jan CACEK and Josef MICHÁLEK. Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace (Comparison of the results plate tappink test at different ages of Czech population). Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, vol. 2013, No 3, p. 48-54. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace
Name in Czech Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace
Name (in English) Comparison of the results plate tappink test at different ages of Czech population
Authors HLAVOŇOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Eva PAJEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš KALINA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan CACEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef MICHÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Studia Sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií, 2013, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/13:00068357
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English speed abilities cyclic speed plate tapping age differences
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 28. 4. 2014 15:39.
Abstract
Cílem práce bylo porovnání výsledků talířového tappinku mezi jednotlivými kategoriemi populace v ČR. Probandi byli testováni pomocí normovaného testu talířový ruční tappink. Ověřování definovaných hypotéz proběhlo pomocí následujících statistických metod: T-test, (statistická hladina významnosti byla stanovena na 0,05). Dále byl použit Fisherův LSD post-hoc test pro vysledování rozdílů při jednofaktorovém a vícefaktorovém výběru (ANOVA – analýza variace rozptylu). Na základě stanovených hypotéz jsme konstatovali, že mladší věkové kategorie budou dosahovat lepších výsledků v testu talířový tappink než kategorie starší, potvrdili jsme, že muži dosahují průměrně lepších výsledků než kategorie žen a TO, které dosahují lepších výsledků v ruční dynamometrii (dominantní rukou) budou dosahovat lepších výsledků v testu talířový tappink. (dominantní rukou).
Abstract (in English)
The aim of this study was to compare the results of plate tapping between age categories of czech population. Probands were tested using standardized test plate tapping. Vertification of hypotheses was defined using following statistical methods: T-test (statistical significance level was set at 0,05) It was also used Fisher’s LSD post-hoc test. (ANOVA). On the basis of hypotheses, we observed that the younger age group will perform better in the test plate tappink than older category, we have confirmed that the men achieved better results than categories of women and probands which are better in hand dynamometry (dominant hand) will achieve better results in plate tapping (dominant hand).
Links
EE2.3.20.0044, research and development projectName: Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:26