MAREŠ, Jan. Vedení diplomových prací jako specifická výzkumná sebezkušenost. In PhD existence III: Česko - slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vedení diplomových prací jako specifická výzkumná sebezkušenost
Název anglicky Theses consultations as a specific research selfexperience
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání PhD existence III: Česko - slovenská psychologická konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00068361
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky vedení diplomových prací; výzkum; prezentace výsledků výzkumu; sebezkušenost vysokoškolského učitele
Klíčová slova anglicky supervision of a thesis; research; presentation of research results; selfexperience of the university teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Změněno: 29. 11. 2013 12:30.
Anotace
Příspěvek vychází z reflexe osobní zkušenosti autora s konzultováním a hodnocením kvalifikačních prací a jejich reflektovaným vlivem na vlastní výzkumnou aktivitu. Dále se věnuje změnám ve způsobu uvažování nad výsledky vlastních výzkumů i jejich prezentaci i důsledcích tohoto posunu pro další praxi v pozici konzultanta a školitele.
Anotace anglicky
The paper is based on the reflection of the personal experiences of the author with consulting and evaluation of theses and reflected by their influence on his research activities. The paper also discusses the changes in ways of thinking about the results of his own research and their presentation and the implications of this shift for further practice as a consultant and lector.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:59