Informační systém MU
DOŠLÝ, Ondřej and Martin CHVÁTAL. Variational method and conjugacy criteria for half-linear differential equations. Arch. Math. 2013, vol. 49, No 1, p. 9-16. ISSN 0044-8753. doi:10.5817/AM2013-1-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Variational method and conjugacy criteria for half-linear differential equations
Name in Czech Variační metoda a kritéria konjugovanosti pro pololineární diferenciální rovnice
Authors DOŠLÝ, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Martin CHVÁTAL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Arch. Math. 2013, 0044-8753.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00066127
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AM2013-1-9
UT WoS 000434514600002
Keywords (in Czech) Pololineární diferenciální rovnice; kritéria konjugovanosti; variační princip; energetický funkcionál; pololineární trigonometrické funkce
Keywords in English Half-linear differential equation; conjugacy criteria; variational principle; energy functional; half-linear trigonometric functions
Tags AKR
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., učo 2317. Changed: 30. 11. 2014 14:26.
Abstract
We establish new conjugacy criteria for half-linear second order differential equations. These criteria are based on the relationship between conjugacy of the investigated equation and nonpositivity of the associated energy functional.
Abstract (in Czech)
Jsou dokzána nová kritéria konjugovanosti pro pololineární diferenciální rovnice 2. řádu. Tato kritéria jsou založena na vztahu mezi konjugovaností vyšetřované rovnice a nekladnosti přidruženého energetického funkcionálu.
Links
GAP201/11/0768, research and development projectName: Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace
Investor: Czech Science Foundation
MUNI/A/0838/2012, interní kód MUName: Matematické struktury
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 26. 6. 2022 19:44