DANIHELKA, Jiří. Jak se dělá seznam (Making a checklist). Živa. Praha: Academia, 2013, vol. 61, No 2, p. "XXI"-"XXV". ISSN 0044-4812.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak se dělá seznam
Name in Czech Jak se dělá seznam
Name (in English) Making a checklist
Authors DANIHELKA, Jiří.
Edition Živa, Praha, Academia, 2013, 0044-4812.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords in English vascular plants; checklist; nomenclature; native species; alien species
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Changed: 21. 3. 2016 17:04.
Abstract
článek pojednává o přípravě Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky, který vyšel v roce 2012 v časopise Preslia. Vysvětluje přijatý systém cévnatých rostlin, dále za použití příkladů objasňuje důvody změn v rodovém pojetí, ukazuje přístupy ke klasifikací kulturních rostlin, rozeznávání kříženců, jakož i důvody někerých nomenklatorických změn pramenící z nomenklatorických pravidel. Podány jsou i příklady novějších floristických poznatků, které bylo třeba promítnout do seznamu květeny. V tabulkách je uvedeno 20 druhově nejbohatších rodů a čeledí české květeny.
Abstract (in English)
The recently published Checklist of vascular plants of the Czech Republic is introduced to broader public. Reasons for nomenclatural changes are explained. Examples are given of more recent floristic findings that had to be incorpated into the list.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf Licence Creative Commons  File version Danihelka, J. 27. 10. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 27. 10. 2013 12:17, Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926
Attributes
 

obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4,1 MB
Hash md5
b21fe4d642b839bbd21c12b93a96689a
Uploaded/Created
Sun 27. 10. 2013 12:17

obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1108816/obsah-kuleru-str-xxi-xxxiii-pdf-nahled.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
88 KB
Hash md5
266ad52b457f3b89d17563bfdc3d9dac
Uploaded/Created
Sun 27. 10. 2013 12:21
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:05