GHAFIR, Ibrahim a Václav PŘENOSIL. Designing a Microwave Filter by Studying and Simulating the Discontinuity in the Waveguide. In Proceedings of International Conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno, Czech Republic: Vydavatelské oddělení UO, 2013. s. 53-59. ISBN 978-80-7231-919-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Designing a Microwave Filter by Studying and Simulating the Discontinuity in the Waveguide
Název česky Návrh mikrovlnného filtru pomocí experimentu a simulaci diskontinuity ve vlnovodu
Autoři GHAFIR, Ibrahim (760 Sýrie, garant, domácí) a Václav PŘENOSIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Czech Republic, Proceedings of International Conference Distance Learning, Simulation and Communication, od s. 53-59, 7 s. 2013.
Nakladatel Vydavatelské oddělení UO
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/13:00068434
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7231-919-0
Klíčová slova česky mikrovlnné záření; mikrovlnné filtry; vlnovod; Galerkinova metoda
Klíčová slova anglicky microwaves; microwave filters; waveguide; Galerkin method
Štítky microwawe electronics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ibrahim Ghafir, Ph.D., učo 417762. Změněno: 16. 10. 2015 18:24.
Anotace
This research aims to design a microwave filter by studying and simulating the discontinuity in the waveguide. We suggest a filter consists of three waveguides connected to each other and different dimensions. Changing the dimensions of the waveguide will change the conditions of propagation of microwaves and in our suggested filter we have two discontinuity regions affecting on the modes of frequencies propagated through the waveguide. We apply Galerkin method for studying the discontinuity region in the waveguide. We have modelled all the calculations and results by Matlab program so we could simulate the filter and study and the effect of changing the dimensions on the propagated modes, calculate [Z] matrix and scattering matrix [S] for the designed filter and find the relation between transmission coefficient (T), reflection coefficient (R) and the frequency (f) to determine the properties of the designed filter.
Anotace česky
Tento výzkum si klade za cíl navrhnout mikrovlnný filtr studiem a simulaci nespojitosti vlnovodu. Diskutovaný filtr se skládá ze tří vzájemně propojených vlnovodů o rozdílných mechanických rozměrech. Změnou rozměrů vlnovodu se mění podmínky pro šíření mikrovln, přičemž v našem návrhu filtru jsou dvě nespojitosti ovlivňující frekvence šířené vlnovodem. Aplikujeme Galerkinovu metodu pro studium oblasti diskontinuity vlnovodu. Pro modelování těchto jevů byly použity nástroje programu Matlab, takže jsme mohli simulovat a studovat vliv změn rozměrů filtru na parametry matice šíření [Z] a rozptylové matice [S] pro navržený filtr a najít vztah mezi součinitel prostupu (T), činitel odrazu (R) a frekvence (f) k určení vlastností navrženého filtru.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc Licence Creative Commons  Verze souboru Přenosil, V. 29. 5. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc?info
Vloženo
St 29. 5. 2013 17:36, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • osoba Ibrahim Ghafir, Ph.D., učo 417762
Atributy
 

DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
169,5 KB
Hash md5
59746dc7db686926389d37c775d488b8
Vloženo
St 29. 5. 2013 17:36

DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
11,1 KB
Hash md5
709b35ee7e6548cca5736bb94ed40f71
Vloženo
St 29. 5. 2013 17:36

DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1109053/DESIGNING_A_MICROWAVE_FILTER-Ghafir.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
199,5 KB
Hash md5
174d38beff3853ace29082c1a6f49f56
Vloženo
St 29. 5. 2013 17:37
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 6. 2022 00:24