CHALOUPKA, Jiří and Giniyat KHALIULLIN. Spin-State Crossover Model for the Magnetism of Iron Pnictides. Physical Review Letters, Americal Physical Society, 2013, vol. 110, No 20, p. "207205-1"-"207205-5". ISSN 0031-9007. doi:10.1103/PhysRevLett.110.207205.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Spin-State Crossover Model for the Magnetism of Iron Pnictides
Authors CHALOUPKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Giniyat KHALIULLIN (643 Russian Federation).
Edition Physical Review Letters, Americal Physical Society, 2013, 0031-9007.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 10302 Condensed matter physics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 7.728
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00068442
Organization unit Central European Institute of Technology
Doi http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.207205
UT WoS 000319064100015
Keywords in English iron pnictides; quantum magnetism; spin-state crossover
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 6/4/2014 14:21.
Abstract
We propose a minimal model describing magnetic behavior of Fe-based superconductors. The key ingredient of the model is a dynamical mixing of quasidegenerate spin states of Fe2+ ion by intersite electron hoppings, resulting in an effective local spin Seff. The moments Seff tend to form singlet pairs and may condense into a spin nematic phase due to the emergent biquadratic exchange couplings. The longrange ordered part m of Seff varies widely, 0<=m<=Seff, but magnon spectra are universal and scale with Seff, resolving the puzzle of large but fluctuating Fe moments. Unusual temperature dependences of a local moment and spin susceptibility are also explained.
Abstract (in Czech)
Navrhujeme minimální model popisující magnetické chování supravodičů na bázi železa. Klíčovou součástí modelu je dynamické mísení kvazidegenerovaných spinových stavů Fe2+ iontů způsobené meziontovými přeskoky elektronů, které dává vzniknout lokálnímu spinu Seff. Lokální spiny mají tendenci tvořit singletní páry a mohou kondenzovat za vzniku spinově-nematické fáze. Uspořádaný moment může nabývat různých hodnot, ale magnonová spektra jsou univerzální a škálují se s Seff, což objasňuje pozorování velkých ale fluktuujících magnetických momentů. Dále vysvětlujeme nezvyklou teplotní závislost lokálního momentu a spinové susceptiblity.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
286154, internal MU codeName: SYLICA - Synergies of Life and Material Sciences to Create a New Future (Acronym: SYLICA)
Investor: European Union, 7th Specific RTD Programme, Capacities
PrintDisplayed: 25/5/2020 04:36