DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lekcii po morfologii russkogo jazyka
Název česky Přednášky z ruské morfologie
Autoři DOLEŽELOVÁ, Eva.
Vydání 3. vyd. Brno, 159 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Učebnice
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6232-0
Klíčová slova česky gramatika, tvarosloví, terminologie, slovní druhy, paradigmatika, zákonitosti a pravidla užití
Klíčová slova anglicky grammar, morphology, terminology, parts of speech, paradigma, footing and rules of use
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Eva Doleželová, CSc., učo 1698. Změněno: 14. 3. 2014 09:35.
Anotace česky
Učebnice dává základní popis gramatického systému ruského jazyka, jeho zákonitostí a pravidel s cílem zvládnutí ruského tvarosloví. Skripta obsahují gramatickou terminologii, výklad všech slovních druhů (substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, neohebné slovní druhy) a jejich paradigmatiku. Je uveden značný objem příkladů a je důsledně zachováno hledisko srovnání s češtinou u jevů zvláště obtížných a odlišných.
Anotace anglicky
The presented textbook gives a basic description of the grammatical system of the Russian language, its footing and rules keeping on mind a necessary degreee of mastering in Russian morphology. The book (the printed lectures, actually) contains grammatical terminology, the explanation of the parts of speech (nouns, adjectives, pronouns, numerals, verbs, inflexibles) and their paradigma. All this is richly exemplified and voluminous set of examples is given. Moreover, each part of speech is consistently compared with Czech, especially in the cases of evident difficulty and difference.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2022 07:19