MALÝ, Dušan. Gamaspektrometrická charakteristika hornin v lomu Vícenice se zaměřením na amfibolity. In Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gamaspektrometrická charakteristika hornin v lomu Vícenice se zaměřením na amfibolity
Název česky Gamaspektrometrická charakteristika hornin v lomu Vícenice se zaměřením na amfibolity
Název anglicky Gammaspetrometric characteristic of the rocks from the quarry Vícenice focusing on amphibolites
Autoři MALÝ, Dušan.
Vydání Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky východní moldanubikum, Vícenice, amfibolit, gamaspektrometrie, draslík, uran, thorium
Klíčová slova anglicky Eastern Moldanubicum , Vícenice, amfibolite, gamaspectromery, potassium, uranium, thorium
Změnil Změnil: Mgr. Dušan Malý, učo 357326. Změněno: 30. 5. 2013 22:28.
Anotace
Cílem této mé práce je provedení terénních a následně u vybraných vzorků laboratorních gamaspektrometrických měření, především u nemigmatitizovaných amfibolitů, v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou. Pro terénní měření byl daný profil lomu rozdělen na čtyři části. Naměřené koncentrace K, U a Th u amfibolitů při terénním a laboratorním měření byly navzájem porovnány. Z výsledků bylo zjištěno, že amfibolity vykazují velmi nízké hodnoty K, U a Th a gamaspektrometrie odpovídá litologii hornin v dané lokalitě.
Anotace anglicky
The main goal of this assignment is to provide a field and laboratory gama spectroscopic measurement of chosen samples chiefly nemigmatitic ammfibolits detracted at Quarry Vicenice (1,5 km from Namest nad Oslavou). For the field measurement the quarry profile was divided into 4 specific parts. Amfibolits K, U and Th measured concentrations figures obtained from field and laboratory measurements were mutually compared. Acting on the results amfibolits show quite low K, U and Th levels and gama spectroscopy meets lithology of minerals in the mentioned habitat.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:11