MALÝ, Dušan. Gamaspektrometrická charakteristika hornin v lomu Vícenice se zaměřením na amfibolity (Gammaspetrometric characteristic of the rocks from the quarry Vícenice focusing on amphibolites). In Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gamaspektrometrická charakteristika hornin v lomu Vícenice se zaměřením na amfibolity
Name in Czech Gamaspektrometrická charakteristika hornin v lomu Vícenice se zaměřením na amfibolity
Name (in English) Gammaspetrometric characteristic of the rocks from the quarry Vícenice focusing on amphibolites
Authors MALÝ, Dušan.
Edition Výroční studentská geologická konference 2013, Hnanice, 15.-16.5.2013, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) východní moldanubikum, Vícenice, amfibolit, gamaspektrometrie, draslík, uran, thorium
Keywords in English Eastern Moldanubicum , Vícenice, amfibolite, gamaspectromery, potassium, uranium, thorium
Changed by Changed by: Mgr. Dušan Malý, učo 357326. Changed: 30. 5. 2013 22:28.
Abstract
Cílem této mé práce je provedení terénních a následně u vybraných vzorků laboratorních gamaspektrometrických měření, především u nemigmatitizovaných amfibolitů, v lomu Vícenice u Náměště nad Oslavou. Pro terénní měření byl daný profil lomu rozdělen na čtyři části. Naměřené koncentrace K, U a Th u amfibolitů při terénním a laboratorním měření byly navzájem porovnány. Z výsledků bylo zjištěno, že amfibolity vykazují velmi nízké hodnoty K, U a Th a gamaspektrometrie odpovídá litologii hornin v dané lokalitě.
Abstract (in English)
The main goal of this assignment is to provide a field and laboratory gama spectroscopic measurement of chosen samples chiefly nemigmatitic ammfibolits detracted at Quarry Vicenice (1,5 km from Namest nad Oslavou). For the field measurement the quarry profile was divided into 4 specific parts. Amfibolits K, U and Th measured concentrations figures obtained from field and laboratory measurements were mutually compared. Acting on the results amfibolits show quite low K, U and Th levels and gama spectroscopy meets lithology of minerals in the mentioned habitat.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:29