ŠIMON HILSCHER, Roman a Petr ZEMÁNEK. Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems with general linear dependence on spectral parameter. Journal of Difference Equations and Applications, Taylor and Francis, 2014, roč. 20, č. 1, s. 84-117. ISSN 1023-6198. doi:10.1080/10236198.2013.813496.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems with general linear dependence on spectral parameter
Název česky Weylova-Titchmarshova teorie pro diskrétní symplektické systémy s obecnou lineární závislostí na spektrálním parametru
Autoři ŠIMON HILSCHER, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr ZEMÁNEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Difference Equations and Applications, Taylor and Francis, 2014, 1023-6198.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.693
Kód RIV RIV/00216224:14310/14:00073404
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1080/10236198.2013.813496
UT WoS 000331806200006
Klíčová slova česky Weylova-Titchmarshova teorie; symplektický systém; M-funkce; Weylův disk; Weylova kružnice; limitní kružnice; limitní bod; L2 řešení
Klíčová slova anglicky Weyl-Titchmarsh theory; symplectic system; M-function; Weyl disk; Weyl circle; limit point case; limit circle case; square summable solution
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., učo 78442. Změněno: 13. 3. 2018 09:58.
Anotace
In this paper we develop the Weyl-Titchmarsh theory for discrete symplectic systems with general linear dependence on the spectral parameter. We generalize and complete several recent results concerning these systems, which have the spectral parameter only in the second equation. Our new theory includes characterizations of the Weyl disks and Weyl circles, their limiting behavior, properties of square summable solutions including the analysis of the exact number of linearly independent square summable solutions, and limit point/circle criteria. Some illustrative examples are also provided.
Anotace česky
V tomto článku jsme vytvořili Weylovu-Titchmarshovu teorii pro diskrétní symplektické systémy s obecnou lineární závislostí na spektrálním parametru. Zobecnili a zúplnili jsme několik současných výsledků pro systémy, které mají spektrální parametr pouze ve druhé rovnici. Tato nová teorie zahrnuje charakterizaci Weylových disků a Weylových kružnic, popis jejich limitního chování, vlastnosti L2 řešení, včetně stanovení jejich přesného počtu, a kritéria pro systémy v limitním bodu či v limitní kružnici. Teorie je doplněna o některé ilustrující příklady.
Návaznosti
EE2.3.30.0009, projekt VaVNázev: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
GAP201/10/1032, projekt VaVNázev: Diferenční rovnice a dynamické rovnice na ,,time scales'' III (Akronym: Difrov)
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2020 00:21