Informační systém MU
KOPEČNÝ, Petr. Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti (Support of Social Inclusion of Individuals with Symptomatic Speech Disorder in the Younger Adult Age). In I. Olomoucké speciálně pedagogické dny: I. Konference mladých vědeckých pracovníků. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti
Name (in English) Support of Social Inclusion of Individuals with Symptomatic Speech Disorder in the Younger Adult Age
Authors KOPEČNÝ, Petr.
Edition I. Olomoucké speciálně pedagogické dny: I. Konference mladých vědeckých pracovníků, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Changed: 2. 6. 2013 19:05.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1. 10. 2022 02:50