KUČEROVÁ, Jana a Hana KOTOLOVÁ. Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích. Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2013, roč. 27, č. 1, s. 41-47. ISSN 1212-7973.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích
Název česky Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích
Název anglicky Dyes used in medicinal products
Autoři KUČEROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Hana KOTOLOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc, Solen, s. r. o. 2013, 1212-7973.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00068464
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky pomocná látka; barviva; legislativní opatření; ukazatele toxicity
Klíčová slova anglicky excipient; dyes; legislative measures; toxicity markers
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 12. 8. 2013 10:57.
Anotace
V současnosti je každý léčivý přípravek složitým systémem léčiv a pomocných látek. Barviva jsou pomocné látky, které slouží nejen k úpravě estetického vzhledu léku, ale pomáhají také identifikovat produkt ve výrobní a distribuční fázi, slouží jako signální nástroj při případném chybném výdeji a umožňují pacientovi lépe se orientovat ve své medikaci. Povolení používání barviv ve farmaceutickém průmyslu podléhá komplexnímu hodnocení toxicity a přísným legislativním opatřením. Článek se věnuje toxikologickému hodnocení syntetických barviv používaných v léčivých přípravcích. Shrnuje, že podle současných animálních a klinických studií je nepravděpodobné, že tyto látky významně ovlivňují zdravotní stav populace.
Anotace anglicky
Nowadays, every medicinal product is a complex system of active substances and excipients. Dyes are excipients used to improve the aesthetic appearance of a drug, help identify the product in the production and distribution stages, serve as a signalling tool in the case of dispensing error, or help patients tell their medications apart. The permission to use dyes in the pharmaceutical industry is subject to a number of health tests and legislative measures. The article deals with toxicological assessment of synthetic dyes used in medicinal products permitted by a guideline of the State Institute for Drug Control. Given the multitude of available literature sources and clinical trials performed, it is unlikely that these substances significantly affect the health of the population.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:30