KUČEROVÁ, Jana and Hana KOTOLOVÁ. Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích (Dyes used in medicinal products). Klinická farmakologie a farmacie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2013, vol. 27, No 1, p. 41-47. ISSN 1212-7973.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích
Name in Czech Toxicita barviv používaných v léčivých přípravcích
Name (in English) Dyes used in medicinal products
Authors KUČEROVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Hana KOTOLOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Klinická farmakologie a farmacie, Olomouc, Solen, s. r. o. 2013, 1212-7973.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00068464
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) pomocná látka; barviva; legislativní opatření; ukazatele toxicity
Keywords in English excipient; dyes; legislative measures; toxicity markers
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 12. 8. 2013 10:57.
Abstract
V současnosti je každý léčivý přípravek složitým systémem léčiv a pomocných látek. Barviva jsou pomocné látky, které slouží nejen k úpravě estetického vzhledu léku, ale pomáhají také identifikovat produkt ve výrobní a distribuční fázi, slouží jako signální nástroj při případném chybném výdeji a umožňují pacientovi lépe se orientovat ve své medikaci. Povolení používání barviv ve farmaceutickém průmyslu podléhá komplexnímu hodnocení toxicity a přísným legislativním opatřením. Článek se věnuje toxikologickému hodnocení syntetických barviv používaných v léčivých přípravcích. Shrnuje, že podle současných animálních a klinických studií je nepravděpodobné, že tyto látky významně ovlivňují zdravotní stav populace.
Abstract (in English)
Nowadays, every medicinal product is a complex system of active substances and excipients. Dyes are excipients used to improve the aesthetic appearance of a drug, help identify the product in the production and distribution stages, serve as a signalling tool in the case of dispensing error, or help patients tell their medications apart. The permission to use dyes in the pharmaceutical industry is subject to a number of health tests and legislative measures. The article deals with toxicological assessment of synthetic dyes used in medicinal products permitted by a guideline of the State Institute for Drug Control. Given the multitude of available literature sources and clinical trials performed, it is unlikely that these substances significantly affect the health of the population.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:45