JEVICKÝ, Jiří, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC and Václav PŘENOSIL. Pulse separation charakteristic based on their approximation. In Miroslav Hrubý. international conference Distance Learning, Simulation and Communication. Brno: University of Defence, 2013. p. 1-8, 200 pp. ISBN 978-80-7231-920-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pulse separation charakteristic based on their approximation
Name in Czech Charakteristika separace impulzů na základě jejich aproximace
Authors JEVICKÝ, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk MATĚJ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Filip MRAVEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, international conference Distance Learning, Simulation and Communication, p. 1-8, 200 pp. 2013.
Publisher University of Defence
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/13:00065517
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7231-920-6
Keywords (in Czech) aproximace; diskrétní ortogonální polynomy; 3D histogram četností; bodový graf
Keywords in English approximation; discrete orthogonal polynomials; 3D frequency histogram; scatter plot
Tags two-parametric spectrometry
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 10. 4. 2014 09:16.
Abstract
This article discusses the design of models for approximation of the electrical impulses shape which are generated in the detector of nuclear radiation. Scintillation detector reacts diferently on interact with two kinds of particles. The electrical impulses of the two reactions differ in the order of nanoseconds. Mathematical models of the responses to the interaction of particles with scintillation detector make it easy to distinguish the type of detected particles. The article describes four separation methods and their effectiveness is evaluated.
Abstract (in Czech)
Tento článek pojednává o návrhu modelů pro aproximaci tvaru elektrických impulsů vznikajících v detektoru jaderného záření. Scintilační detektor reaguje odlišně na interakci se dvěma druhy částic. Elektrické impulsy obou reakcí se liší v řádu nanosekund. Matematické modely odezev na interakce jednotlivých částic se scintilačním detektorem umožňují snadno rozlišit typ detekované částice. V článku jsou popsány čtyři separační metody a je hodnocena jejich účinnost.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 10. 4. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 10. 4. 2014 08:23, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Jiří Jevický, CSc., učo 115904
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395
  • a concrete person RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Attributes
 

Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
773 KB
Hash md5
1462cfd2d3c2511db13535ce99aa362f
Uploaded/Created
Thu 10. 4. 2014 08:23

Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
10 KB
Hash md5
e70e71d7c24b89f65c47f1a4efb24596
Uploaded/Created
Thu 10. 4. 2014 08:24
Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf Licence Creative Commons  File version Přenosil, V. 10. 4. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 10. 4. 2014 08:24, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. RNDr. Jiří Jevický, CSc., učo 115904
  • a concrete person prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
  • a concrete person RNDr. Filip Mravec, Ph.D., učo 208395
  • a concrete person RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., učo 72963
Attributes
 

Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
385,8 KB
Hash md5
d201f30881712ff811455968e16f2a54
Uploaded/Created
Thu 10. 4. 2014 08:24

Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1109978/Pulse_separation_characteristic_based_on_their_approximation-presentation.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,3 KB
Uploaded/Created
Thu 10. 4. 2014 08:26
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 18. 5. 2022 23:09