HANÁK, Jan. Inženýrskogeologické zhodnocení podloží výstavby BPS Herálec (Geotechnical properties of subsoil, construction of BPS station in Herálec). DOMY KOMPLET - BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ DOMY. Nová 1055, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou, 2013, vol. 7, No 1, p. 53. ISSN 1802-4343.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inženýrskogeologické zhodnocení podloží výstavby BPS Herálec
Name in Czech Inženýrskogeologické zhodnocení podloží výstavby BPS Herálec
Name (in English) Geotechnical properties of subsoil, construction of BPS station in Herálec
Authors HANÁK, Jan.
Edition DOMY KOMPLET - BYTOVÉ A SOCIÁLNÍ DOMY, Nová 1055, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou, 2013, 1802-4343.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Inženýrskogeologický průzkum; skalní podloží; svahové sedimenty; granulometrická analýza; mez plasticity
Keywords in English Engineering geological exploration; bedrock; slope sedimentary rock; granulometric analysis; plasticity limit;
Changed by Changed by: Bc. Jan Hanák, učo 327659. Changed: 5. 2. 2014 09:31.
Abstract
V tomto článku se věnujeme výsledkům zhodnocení podloží bioplynové stanice na pozemku zemědělského družstva v Herálci. Cílem článku je seznámit čtenáře s inženýrskogeologickým průzkumem daného území pomocí odebraných vzorků a následným popsáním podle normy ČSN EN ISO 14688-1. Byly také vypracovány křivky zrnitosti a řezy.
Abstract (in English)
In this article we review the results of the evaluation of soil biogas station on the land of agricultural cooperatives in Herálec. This article aims to introduce the reader to inženýrskogeologickým exploration of the area using samples and then describing in accordance with EN ISO 14688-1. Have been developed distribution curves and cuts.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:35