ČERNOCHOVÁ, Pavlína and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Výskyt dentálních anomálií u ortodontických pacientů (Prevalence of dental anomalies in orthodontic patients). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, vol. 113, No 4, p. 95-103. ISSN 1213-0613.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výskyt dentálních anomálií u ortodontických pacientů
Name in Czech Výskyt dentálních anomálií u ortodontických pacientů
Name (in English) Prevalence of dental anomalies in orthodontic patients
Authors ČERNOCHOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká stomatologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1213-0613.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00065605
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) dentální anomálie; ektopické prořezávání zubů; retence zubů; ageneze zubů; přespočetné zuby; taurodontismus; transpozice zubů; syndrom krátkých kořenů; výskyt; špičák; postranní řezák; premolár; molár
Keywords in English dental anomaly; ectopic eruption; impaction; agenesis; supernumerary teeth; taurodontism; tooth transposition; short root anomaly; prevalence; canine; incisor; premolar; molar
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 1. 10. 2013 17:34.
Abstract
Cílem retrospektivní studie bylo zjistit výskyt dentálních anomálií a jejich vzájemných asociací v souboru českých ortodontických pacientů a současně ověřit, zda existují rozdíly v jejich výskytu u mužů a žen.
Abstract (in English)
The aim of the present study was to assess the prevalence of dental anomalies and associations among them in Czech orthodontic patients and to verify possible association between the prevalence of dental anomalies and gender.
Links
MUNI/A/0888/2012, interní kód MUName: Výzkum diagnostických a terapeutických přístupů v predikci onemocnění v orofaciální oblasti
Investor: Masaryk University, Category A
NT11420, research and development projectName: Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:14